Gå til indhold

Bestyrelsesmøde 11. september 2019

Bestyrelsen har besluttet, at den åbne del af referatet inkl. bilag, skal være offentligt tilgængelige.

Nyt fra bestyrelsen

1. august 2019

Resume

Fredericia Spildevand og Energi A/S har haft ordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har vurderet selskabet i forhold til den frivillige benchmarking, der er i branchen.

Først og fremmest lever FRSE A/S op til miljøkravene i miljøtilladelserne.

FRSE A/S lever også godt op til branchens standarder, eksempelvis har FRSE A/S udviklet sig til at være blandt de mest energieffektive selskaber i forhold til branchen.
FRSE A/S priser er fortsat konkurrencedygtige og dermed med til at understøtte Fredericias produktionsvirksomheder.
Og FRSE A/S har fortsat en sund økonomisk basis, som et af de gældfrie selskaber i branchen.

Derudover har bestyrelsen taget stilling til de økonomiske perspektiver, og budgetrevision for 2019. 2019 ser fortsat ud til at være et sundt år i selskabets udvikling.
Det er derfor muligt i Fredericia at fastholde de eksisterende priser næste år, trods generelt stigende prisniveau i spildevandsbranchen som i 2018-2019 var på 2 %.

For 2020 er der derfor mulighed for både at fortsætte klimainvesteringer og andre gode forbedringer, samtidig med at den lave pris fastholdes i denne omgang.

Ser man på den lange bane, har FRSE A/S etableret en 10 årig budgetplan for at sikre at tingene kan balancere også på sigt.
Der er fortsat plads til investeringer, men de yderligere omkostninger til trafikhensyn vil også trække på den nuværende opsparing.

For yderligere information på bestyrelsens vegne kan bestyrelsesformand Lars Ejby Pedersen kontaktes.

Læs referatet her.

Bilag: 
2019-39-01 KPI skema 2. kvt. 2019
2019-39-02 Invitation til Naturråd
2019-39-03 Udkast til kommissorium for Naturrådet
2019-39-04 Presse Dagbladet: Kryds åbner igen
2019-39-05 Presse Dagbladet: DOP sejler ikke længere væk
2019-41-01 DANVA benchmarking 2019-1
2019-41-01 DANVA benchmarking 2019-2
2019-44-01 Hidtidig 10 årig budgetplan (vedtaget juni 2018)
2019-44-02 Forslag revideret 10 års budgetplan (budget 2020)
2019-44-03 Prisliste 2020

 

Del artikel

Relaterede nyheder