Gå til indhold

Inden du graver

Tilkoblinger, ændringer eller reparationer af afløbsinstallationerne i jorden må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

Du skal søge tilladelse hos Fredericia Kommune, hvis du laver en ny afløbsinstallation eller ændrer på eksisterende installationer. Anmeldelsen skal foretages af en autoriseret kloakmester, der også skal underskrive anmeldelsen.

Hvis arbejdet kræver at der skal graves i en offentlig eller privat fælles vej, skal du desuden søge en særskilt tilladelse hos vejmyndigheden.

Gravearbejdet skal udføres af en graveaktør, fx. en entreprenør, der skal søge oplysninger hos LER (LedningsEjerRegistret).