Gå til indhold

10 års projekter afsluttet

Fredericia Spildevand og Energi A/S har i løbet af cirka 10 år gennemført projekter i den østlige del af Fredericias indre by. Nu er projekterne afsluttet, og vi kan efter mange års arbejde realisere gevinsterne! Sidste skovl blev sat i jorden i januar 2022 og borgere og erhvervsliv kan dermed nå at få glæde af gevinsterne, inden vi endnu en gang går sommerregn og vinternedbør i møde.

Projekternes gevinster:

  • Regnvand fra 11 ha af Fredericias indre by svarende til anslået 10 % af alt vand fra den østlige del af Fredericias indre by ledes uden om rensningsanlægget og direkte i Lillebælt. Dette øger kapaciteten i kloaksystemet, hvilket vil mindske risikoen for oversvømmelser.
  • En forventet reduktion i mængden af overløb ved overløbsbygværket i Kongensgade med 80 %. Dette mindsker udledningen af spildevand opspædet med regnvand til Lillebælt.
  • Reduktion af energiforbruget og udledningen af drivhusgasser. Dette gavner miljøet.

Hvad har vi gjort?

Projekternes fokus har været på klimatilpasning for at skabe øget kapacitet i kloaksystemet. Derfor har vi semi-separeret kloaksystemet, hvilket vil sige, at vi har adskilt regn- og spildevand. Regnvandet ledes til Lillebælt. Spildevandet ledes til rensningsanlægget på Røde Banke, hvor det renses og efterfølgende ledes langt ud i Lillebælt.

Hvorfor gennemfører vi overhovedet projekter? 

Behovet for reparation af kloaknettet kan være svært at se i dagligdagen. Kloakkerne ligger jo gemt under jorden, ligesom det stadig er muligt at trække ud i toilettet og aflede vand fra køkkenvasken. 

Svaret på spørgsmålet får du, hvis du læser artiklen, som vi linker til i bunden af siden. Siden kloaknettet blev etableret i anden halvdel af det 19. århundrede, har kravene til kloaksystemet nemlig ændret sig. Formålet er dog stadig lige så vigtigt, som da kloaknettet blev etableret. Nu skal vi – udover at rense vand – også arbejde hen mod en mere bæredygtig spildevandsrensning, hvor vi klimatilpasser og fremtidssikrer kloaknettet og rensningsanlægget.

Derfor har vi brugt ikke mindre end 10 år på at arbejde i den østlige del af Fredericias indre by.