Gå til indhold

Tømningsordning

Tømning og kontrol af hustanke f.eks. septiktanke

Fredericia Kommune har en fælles tømningsordning for hustanke, dvs. en septiktank, trixtank eller lignende bundfældningstank. Tømningen sker efter Regulativ for tømning og kontrol af hustanke i Fredericia Kommune.

Det er obligatorisk at bruge kommunens tømningsordning, så du kan ikke søge om fritagelse fra ordningen. Tømningen af hustankene sker én gang årligt. Inden tømning vil grundejeren modtage et brev med oplysning om forventet tømningsuge. 

Hvornår kommer Fredericia Spildevand og Energi A/S, og hvad bliver der gjort?
Vores entreprenør udfører tømningen hvert år i perioden august til november.
Al indhold i tanken suges op i slamsugeren, og tanken kontrolleres. Entreprenøren laver en tømningsrapport via sms eller brev. Heri kan du se, hvornår tømningen er foretaget, og om der er fejl, du skal sørge for at udbedre.

Hvad gør Fredericia Spildevand og Energi A/S´ entreprenør ikke?
Spuling af ledningssystemer og tømning af sive- og køkkenbrønde er ikke omfattet af ordningen. Hvis du har behov for en ekstra tømning af tanken, skal du selv bestille og betale dette hos et privat slamsugerfirma, du selv vælger.

Hvad koster det?
Du kan se gældende takster her på vores hjemmeside eller kontakte
os på telefon 76 20 71 00.
Du betaler kun for selve tømningen, aflevering af slam og administration. Tømningsordningen er udbudt i licitation for at sikre den bedst mulige pris for alle ejendomme i det åbne land.
Du skal være opmærksom på, at hvis forholdene på din ejendom ikke opfylder betingelserne i afsnittet: ”Du skal selv sørge for at”, så har entreprenøren ret til at køre videre og forlange opkrævning for “forgæves kørsel”, og du vil blive opkrævet et ekstra gebyr. Tanken vil blive forsøgt tømt igen.