Gå til indhold

Lugt fra renseanlægget

Vi arbejder målrettet på at være et lugtfrit anlæg.

Lugtfrit anlæg

Renseanlægget på Røde Banke er et af Danmarks største renseanlæg. Det skyldes at der modtages spildevand i store mængder fra industrivirksomhederne i byen.

Traditionelt har det været sådan, at hvor der er spildevand, der lugter det.

Målsætningen for Fredericia Spildevand og Energi A/S er dog at drifte renseanlægget så lugtfrit som muligt.

Der kan være særlige tilfælde bl.a. ifm. renoveringer og vedligehold, hvor vi ikke kan undgå at lugte.

Hvis du oplever lugtgener

Hvis du oplever lugtgener fra enten renseanlæg eller i forbindelse med kloaknettet, må du gerne ringe til os med det samme.

Når vi får en henvendelse om lugt fra vores anlæg eller kloaknettet, tager vi med det samme ud og lugter efter. Udenfor arbejdstid er det vores vagt, der lugter efter. På den måde kan vi konstatere hvilken type lugt, det drejer sig om og hvor den kommer fra. Det giver os mulighed for at afhjælpe problemet, så vi kan følge op og finde den rigtige løsning, mens lugten er der.