Gå til indhold

Refusion af vandspild

Hvis du er tilsluttet vores forsyningsnet, har du mulighed for at få refunderet en del af vandafledningsbidraget for det vand, som ikke er løbet i kloakken.

Det koster et administrationsgebyr på 125 kr. at få behandlet sin sag.

Hvad skal være opfyldt for at opnå refusion for vandspild?

 • Der skal være tale om brud på en skjult vandinstallation. 
 • Forbrugeren må ikke have handlet uagtsomt og skal have sikret sig mod gentagne ledningsbrud.
 • Reparation af skaderne skal udføres af autoriserede fagfolk. 
 • Hvis du søger om reduktion af vandafledningsbidraget, må vandet ikke være løbet i kloakken.
 • Vandspildet må højst være 3 år gammelt.

Hvad er en skjult installation?

 • Jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger.
 • Rør indmuret i gulve og vægge.

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke kan opnås refusion

 • Vandhaner, utæt toilet, varmtvandsbeholdere.
 • Udendørs haner evt. med slange.
 • Ventiler i installationer, fx magnetventiler, rørafbryder eller utæt sikkerhedsventil.
 • Swimmingpools, guldfiskebassin m.m.
 • Hvor man har kunnet se utætheden.

Sådan gør du

For at ansøge om refusion for vandspild skal du sende en skriftlig ansøgning til os med dokumentation for:

 • Hvor skaden er sket? Vedlæg foto eller skitse, der viser brudplaceringen. Beskriv, hvordan vandbruddet blev opdaget.
 • Hvor stort vandspildet er (angivet i ca. m3).
 • At vandet ikke er løbet i kloakken.
 • At skaden er udbedret og attesteret fra en autoriseret vvs-installatør.

Du finder ansøgningsskemaet i den nederste boks til højre. 

Send det udfyldte skema på mail til bm@frse.dk eller pr. post til Røde Banke 16, 7000 Fredericia. Når vi har modtaget din ansøgning, vil du få et svar retur via mail. Først når du har fået et svar retur fra os, kan du være sikker på, at din ansøgning er modtaget. Derfor er det vigtigt, at du i skemaet oplyser din mailadresse.