Gå til indhold

Refusion af vandspild

Hvis du er tilsluttet vores forsyningsnet, har du mulighed for at få refunderet en del af vandafledningsbidraget for det vand, som ikke er løbet i kloakken. Det koster et administrationsgebyr på 125 kr. at få behandlet sin sag.