Gå til indhold

Separér regnvand fra på egen grund

Separér kloakken på din egen grund med et regnvandsstik

Når vi renoverer kloakken i de ældre dele af Fredericia, udfører vi ofte det, som vi kalder en semi-separering af kloaksystemet. Det vil sige, at vi laver en ny regnvandsledning, der kan håndtere alt regnvandet fra hele området, mens den eksisterende ledning renoveres og kun tilegnes spildevandet fra toiletter, bad og lignende.

Og det er her du som grundejer kan hjælpe!

For når vi semi-separerer den offentlige del af kloaksystemet, giver det naturligvis bedst mening, hvis du også separerer systemet på din egen grund. På den måde kan vi nemlig mindske belastningen på det system, hvori der er spildevand. Så kan vi sammen arbejde for at undgå, at spildevandet ender inde i kældre eller ude i naturen og i stedet sikre, at det kommer ned på rensningsanlægget.

Der er ingen krav om at separere kloakken på egen grund. Det er derfor helt op til den enkelte, om man ønsker at separere. Det kan dog ikke afvises, at der på et senere tidspunkt vil komme et krav om at separere på egen grund, da valget om at separatkloakere er en politisk beslutning, der tages af Fredericia Kommune.

Det kan derfor være en god idé allerede nu at separere regn- og spildevand, hvis du alligevel skal i gang med at grave. Det kan også være en god idé, hvis du har haft udfordringer med vand i kælderen, eller hvis der er nogle gange kommer vand op af dine afløb, når det regner meget.

Regnvandsstik seperering af regnvand

 

Hvordan gør jeg?

Der er mange muligheder i forbindelse med håndtering af regnvand, så hvad der giver mening for den enkelte kan være meget forskelligt.

Det er altid muligt at søge inspiration på nettet og ellers tage en snak med sin foretrukne, autoriserede kloakmester. De kan lave adskillelsen af dit regn- og spildevand, lægge nye rør og tilkoble dem til forsyningens.

De kan også hjælpe dig, hvis det er et LAR-projekt (lokal afledning af regnvand), du ønsker dig.

Husk altid at søge om tilladelse hos kommunen.

Du kan finde mere vejledning om LAR-løsninger her: Regnvand | fredericia.dk og idéer til løsninger her: Konkrete løsninger til boligen (klimatilpasning.dk)

Når arbejdet er færdiggjort, skal det færdigmeldes hos kommunen. Men meld også meget gerne retur til dit spildevandsselskab, så vi ved at alt er på plads og i orden. Det er kloakmesteren, som laver færdigmeldingen - men det er dit ansvar, at det er sendt ind.

Udgifter til arbejder på egen grund afholdes altid af grundejer selv.

Hvorfor er separering på egen grund en god idé?

Det giver god mening at få kigget på din private kloak. Det er der flere grunde til:

Kloakken i de fleste huse stammer tilbage fra da huset blev bygget, eller sidst der var en større renovation. Det kan derfor være svært at vide, hvordan tilstanden ser ud på din private kloak, og i nogle tilfælde kan der være behov for udbedring af kloakken på egen grund.

Se vores infofilm om din egen kloak her

Gamle slidte rør kan desuden være bosted for rotter. Hvis der bliver lagt nye rør, vil en kloakmester afproppe de gamle, så du ikke får ubudne gæster i kloakrørene eller måske endda i din have eller i dit hus.

Det kan også være, at du alligevel står og skal til at grave - enten fordi du skal have lavet om i din have eller skal have en helt ny indkørsel. Hvis du alligevel skal til at grave, kan det være en god idé at få kigget på en separering, så det er udført inden et eventuelt krav, og man derved kan undgå at grave én gang til.

En separering kan også være med til at sikre din grund, så uønsket vand ikke stuver op i din kælder, gulvafløb og/eller toiletter i tilfælde af kraftig regn og skybrud. Der kan dog ikke garanteres, at en separering på din egen grund helt sikrer, at du ikke vil opleve oversvømmelser – især ved voldsomme skybrud, hvor der kan komme så meget regn på meget kort tid, at kloakkerne ikke kan håndtere vandmængderne.

Se vores infofilm om vand i kælderen her

Derudover vil en separering være med til at sikre naturen bedst muligt mod spildevandet, og samtidig vil du hjælpe lokalsamfundet mod oversvømmelser med spildevand. En separering er nemlig med til at sikre, at dit spildevand ender på rensningsanlægget, mens vi kan sende regnvandet tilbage til naturen. Vi undgår derved også at regnvandet presser spildevand ud af vores overløb, så spildevandet ender i naturen eller endnu værre - at spildevandet løber ind til borgerne. 

Derfor separerer vi en del af de offentlige kloakledninger

Over de seneste årtier har vi oplevet klimatiske forandringer, der gør, at det regner mere og kraftigere, end vi ellers har været vant til. Samtidigt bliver der mange steder mere by, flere p-pladser, indkørsler og veje.

Det betyder færre steder, hvor vandet kan komme ned i jorden – det må altså ned i kloakken i stedet for.

I byområder er der ofte fælleskloakeret, fordi det var sådan, man lavede systemerne førhen.

Her bliver regnvandet blandet op med det spildevand, som allerede er i kloakken. Og når det så regner mere og mere, kan kloakkerne ikke følge med.

Det betyder, at beboere i bygninger med lavtliggende kældre el.lign. risikerer, at det opblandede spildevand kommer op gennem kloakker og afløb, som medfører oversvømmelser.

Renseanlæggene kan heller ikke følge med til alt det ekstra regnvand, der kommer, og som nu er blandet op med spildevand. Så i ekstreme situationer kan det blive nødvendigt at lede urenset, opblandet spildevand ud i naturen. Det er skidt for både mennesker, dyr og planter. 

Derfor må der gøres noget! Og frem for at gøre rørene større, laver langt de fleste forsyninger i Danmark smartere løsninger ved at separatkloakere udvalgte boligområder. Dvs. at regnvand og spildevand transporteres i hvert sit rør. Herved bliver regnvandet ledt næsten direkte ud i hav eller åer, uden at der bruges ressourcer på unødig rensning. På den måde bliver renseanlægget udnyttet optimalt til det ufortyndede spildevand.

Se vores infofilm om vores kloaknet her