Gå til indhold

Separér regnvand fra på egen grund

Separér kloakken på din egen grund med et regnvandsstik

Når vi renoverer kloakken i de ældre dele af Fredericia, udfører vi ofte det, som vi kalder en semi-separering af kloaksystemet. Det vil sige, at vi laver en ny regnvandsledning, der kan håndtere regnvandet fra hele området, mens den eksisterende ledning renoveres og kun bruges til spildevand fra toiletter, bad og lignende.

Og det er her du som grundejer kan hjælpe!

For når vi semi-separerer den offentlige del af kloaksystemet, giver det naturligvis bedst mening, hvis du også separerer kloaksystemet på din egen grund. På den måde kan vi nemlig mindske belastningen på det system, hvori der er spildevand. Så kan vi sammen arbejde for at undgå, at spildevandet ender i kældre eller ude i naturen og i stedet sikre, at det bliver ledt via kloakken ned til renseanlægget.

Der er ingen krav om at separere kloakken på egen grund, så det er helt op til den enkelte, om man ønsker at separere. Det kan dog ikke afvises, at der på et senere tidspunkt kan komme et krav om at separere på egen grund, da valget om at separatkloakere er en politisk beslutning, der tages af Fredericia Kommune.

Det kan derfor være en god idé allerede nu at separere regn- og spildevand, hvis du alligevel skal i gang med at grave. Det kan også være en god idé, hvis du har haft udfordringer med vand i kælderen, eller hvis der nogle gange kommer vand op af dine afløb, når det regner meget.

Regnvandsstik seperering af regnvand

 

Hvordan gør jeg?

Der er mange muligheder for håndtering af regnvand, så hvad der giver mening for den enkelte ejendom kan være meget forskelligt.

Det er altid muligt at søge inspiration på nettet eller tage en snak med sin foretrukne, autoriserede kloakmester. De kan lave adskillelsen af dit regn- og spildevand, lægge nye rør og tilkoble dem til forsyningens ledningsnet.

De kan også hjælpe dig, hvis det er et LAR-projekt (lokal afledning af regnvand) du ønsker dig.

Husk altid at søge om tilladelse hos kommunen.

Du kan finde mere vejledning om LAR-løsninger her: Regnvand | fredericia.dk og idéer til løsninger her: Konkrete løsninger til boligen (klimatilpasning.dk)

Når kloakarbejdet er færdiggjort, skal det færdigmeldes hos kommunen. Men meld også meget gerne retur til dit spildevandsselskab, så vi ved, at alt er på plads og i orden. Det er kloakmesteren, som laver færdigmeldingen - men det er dit ansvar, at det er sendt ind.

Udgifter til arbejder på egen grund afholdes altid af grundejer selv.

Hvorfor er separering en god idé?

Det giver god mening at få kigget på din private kloak. Det er der flere grunde til.

Kloakken i de fleste huse stammer tilbage fra da huset blev bygget, eller sidst der var en større renovering. Det kan derfor være svært at vide, hvordan tilstanden er på din private kloak, og i nogle tilfælde kan der være behov for udbedring af kloakken på egen grund. 

Se vores infofilm om din egen kloak her

Gamle, slidte kloakrør kan desuden være bosted for rotter. Hvis der bliver lagt nye rør, vil en kloakmester afproppe de gamle, så du ikke får ubudne gæster i kloakrørene eller måske endda i din have eller i dit hus.

Det kan også være, at du alligevel står og skal til at grave - enten fordi du skal have lavet om i din have eller skal have en helt ny indkørsel. Hvis du alligevel skal til at grave, kan det være en god idé at få kigget på en separering.

En separering kan også være med til at sikre dig selv mod, at uønsket vand stuver op i kælder, gulvafløb og/eller toiletter i tilfælde af kraftig regn og skybrud. Det kan dog ikke garanteres, at en separering på din egen grund helt sikrer, at du ikke vil opleve oversvømmelser – især ved voldsomme skybrud, hvor der kan komme så meget regn på meget kort tid, at kloakkerne ikke kan håndtere vandmængderne.

Se vores infofilm om vand i kælderen her

Se vores infofilm om vores kloaknet her

Du kan også læse mere om klimasikring i Fredericia her.