Gå til indhold

Bimåler (erhverv)

Opsætning af bimåler

Erhvervsejendomme kan søge om fradrag hos Fredericia Spildevand og Energi A/S for vand, der anvendes i virksomhedens produktion og ikke ledes i kloakken.


For at få fradrag kræves det, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler.

Bimålere er med i en kontrolordning og skal udskiftes efter anmodning fra Fredericia Spildevand og Energi A/S.


Ejeren af erhvervsejendommen betaler os målerleje. Målerleje dækker omkostninger ved etablering, drift og nedtagning af bimåleren.
Vil du søge om at få opsat en bimåler, så kontakt os.