Gå til indhold

Vores historie

Fredericia Spildevand og Energi A/S blev etableret på den stiftende generalforsamling den 17. december 2009 og trådte i kraft den 1. januar 2010. Vi er 100% ejet af Fredericia Kommune, som har fem medlemmer i bestyrelsen. Derudover er der medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen. Den oprindelige del af renseanlægget blev opført i midten af 1970’erne og taget i brug i 1978. Anlægget kunne den gang håndtere en kapacitet på 150.000 PE, som svarer til 150.000 personers årlige spildevandsudledning. Kapaciteten skal være så stor, fordi vi har meget industri i Fredericia Kommune, som udleder store mængder spildevand til vores anlæg. I årene fra 1990 til 1993 blev vores anlæg udbygget til at være et mekanisk, biologisk og kemisk renseanlæg med en endnu større kapacitet svarende til 230.000 PE. I 1998 udbyggede vi igen vores anlæg, denne gang til en kapacitet på 420.000 PE. I 2001 etablerede vi et anlæg til modtagelse af sand fra renseanlæggets interne sandfang, kommunens gadeopfej samt sand fra rensestensbrønde m.m. til videre bearbejdning i form af fraktionering afvaskning og efterfølgende afvanding. I 2001 etablerede vi også et anlæg, hvori der foretages en termisk hydrolyse af slammet fra renseanlægget. I denne forbindelse er der anskaffet en dampkedel, der skal levere damp til hydrolyseprocessen.