Gå til indhold

Flytning

Hvis du flytter fra din bolig, skal du melde flytning til Fredericia Spildevand og Energi A/S, så vi kan anvende måleraflæsningen til din slutafregning.  

Det er vigtigt at melde flytning til os, da du hæfter for forbruget, indtil flytning er meddelt. 

Du kan melde flytning under selvbetjening. 

Ønsker du ikke at bruge selvbetjeningen, kan flytning også ske via email til kundeservice@frse.dk.

Flyttemeddelelsen skal indeholde:

  • Adresse på forbrugssted
  • Navn, adresse og evt. CPR-nummer* på ny ejer
  • Navn og ny adresse på tidligere ejer
  • Dato for ny ejers overtagelse af ejendommen 
  • Måleraflæsning ved dato for ny ejers overtagelse af ejendommen

*CPR-nummer anvendes i forbindelse med eventuel udbetaling til NEM-konto.