Gå til indhold

Priser

Afregning af spildevand

Afregning af spildevand sker på baggrund af husstandens vandforbrug. Fredericia Spildevand og Energi A/S modtager årligt oplysninger om forbruget af vand på ejendommen direkte fra drikkevandsselskabet.

Afregning af spildevand sker to gange årligt:

1. februar: 1. aconto samt årsafregning
1. august:  2. aconto

Har din ejendom septiktank, er du tilmeldt Fredericia Spildevand og Energi A/S' tømningsordning.

Ejendomme, der tilsluttes kloaknettet, skal betale tilslutningsbidrag.

Se priserne her:

Prisliste 2020

Prisliste 2021

Prisliste 2022

Prisliste 2023

Prisliste 2024

Du kan læse mere i vores betalingsvedtægter, samt bilag 1 og bilag 2.

Har du en erhvervsejendom, der opererer på markedsmæssige vilkår, og forventer du at have et vandforbrug på mere 500 m3 årligt?
I så fald kan du tilmelde dig trappemodellen. Det sker direkte til Energistyrelsen.

Læs vores privatlivspolitik.