Gå til indhold

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage er vejledningen beskrevet herunder.

Klagevejledning

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, betales der et gebyr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. 

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk og på Klageportalen.