Gå til indhold

Kloakproblemer

Det kan ikke undgås, at der indimellem opstår situationer, hvor kloakken ikke fungerer efter hensigten. Ved akutte kloakproblemer kan du kontakte os og udenfor åbningstid kan du kontakte Fredericia Brandvæsen.

Kloakproblemer

Kloakproblemer kan bl.a. opleves som lugt inde og ude, stoppet kloak eller overbelastning af systemet, f.eks. ved regnvejr.

Hvis problemet er i din egen ledning: Kontakt en slamsuger eller kloakmester.

Hvis problemet er i den offentlige hovedledning: Kontakt os.

Offentlige kloakker

Fredericia Spildevand og Energi A/S ejer og driver 1.000 km ledningsanlæg med ca. 45 overløbsbygværker, 55 sparebassiner, 80 regnvandsbassiner og 125 pumpestationer. Det er vores opgave og ansvar at vedligeholde og reparere ledningsnettet.

Afløbssystemet består af:

  • Hovedledninger
  • Stikledninger - indtil grundgrænse
  • Nedgangsbrønde
  • Bassiner
  • Renseanlæg
  • Overløbsbygværker
  • Pumpestationer

Privat kloak

Grundejer er forpligtet til at vedligeholde og reparere eget kloaksystem, dvs. den del af systemet, der befinder sig på egen grund indtil skel.
Har din ejendom facade direkte i skel, så kan noget af din private kloak være placeret uden for ejendommens skel. Se mere i bilag 1 til vores betalingsvedtægt.

Ansvaret indebærer bl.a. at sikre at tagrender, brønde og afløbsledninger fungerer, så regn- og spildevand ledes væk uden gene for trafik, naboer eller andre. 

FRSE har ikke oplysninger om kloakken på din egen grund. Der kan være mulighed for at finde tegninger af kloakken på din egen grund i kommunens byggesagsarkiv. Du kan blive klogere ved at søge i arkivet.

Vand på vejen

Hvis du observerer vand på vejen enten under et regnvejr, eller efter et regnvejr, så er det sandsynligvis en vejbrønd, der trænger til at blive renset.

Vejbrønde er oftest Fredericia Kommunes ansvar, og du skal derfor kontakte vejafdelingen i Fredericia Kommune på tlf. 72 10 70 00.

Kommer der vand op af kloakdækslerne i vejen, så kontakt os.

Husstandspumpe (LPS-pumpe)

Har din ejendom en husstandspumpe fra Munck?

Hvis du har en ejendom i det åbne land, der har en husstandspumpe installeret på ejendommen, så skal du kontakte Munck direkte, hvis pumpen er ude af drift.

Munck kan kontaktes på tlf. 70 13 20 20 i følgende tidsrum:
Mandag og tirsdag fra 7-16
Onsdag, torsdag og fredag fra 7-15.

Uden for normal åbningstid: 20 30 41 45.

Vand i kælderen

Hvis du oplever at få vand i kælderen i forbindelse med kraftigt regnvejr, så er det nogle gange fordi, at regnen er så kraftig, at rørene i vejen ikke kan transportere vandet hurtigt nok væk.

Det er husejerens eget ansvar at holde sin kælder fri for vand. Fredericia Spildevand og Energi sørger for, under normale forhold, at afvande fra stueplan.

Læs mere i vores infobrochurer her.

Lugter din kloak?

Lugt fra kloakken kan stamme fra mange steder. Lugter det inde i huset er det sandsynligt, at der er en vandlås der ikke er vand i. Prøv at fylde vand i dine vandlåse.

Lugter det ud fra hovedkloakken, så kan der være en defekt et sted, og du bør derfor kontakte os.