Gå til indhold

Bestyrelsesmøde 1. december 2021

Nyt fra bestyrelsen

8. december 2021

Fredericia Spildevand og Energi A/S har afholdt ordinært bestyrelsesmøde d. 1. december 2021 med status og et kig ud i fremtiden.

Referat kan læses her.

Bestyrelsesformand Lars Ejby Pedersen udtaler:

"Når vi renser spildevand, er der et restprodukt, som kaldes spildevandsslam. Vi taler om mange tusinde tons slam på årsplan. I Fredericia 5-6.000 tons.

Slammet indeholder bl.a. fosfor. Der er begrænsede fosforressourcer i verden. I Danmark er det derfor målet, at fosforen i slammet skal genbruges som jordforbedringsmiddel. Derfor kontrolleres slammet løbende for bl.a. tungmetaller og andet jf. miljøloven.
Fra de fleste by-renseanlæg i Danmark kan slammet genbruges. Det sparer fosfor og mindsker belastningen af forbrændingsanlæg og lossepladser; ”Cirkulær økonomi”.

Men ny viden om miljøfremmede stoffer i P-FAS-gruppen viser, at der er brug for fortsat at være på vagt og værne om denne store cirkulære økonomi.
P-FAS-stoffer blev udviklet i 1943 og har været anvendt siden. De er brugt vidt omkring i samfundet, lige fra pizzabakker til imprægnering af tekstiler, brandslukningsskum og meget andet. Ifølge Miljøstyrelsen er der blandt P-FAS-stofferne giftige stoffer, som er svære at nedbryde – de ophobes. Nogle specifikke stoffer blev forbudt i 2011. Nu er stoffer fundet i både mennesker, fisk, jord m.v.

Miljøstyrelsen har derfor medio oktober lavet nye grænseværdier ud for P-FAS-stoffer i spildevandsslam, hvis slammet skal genbruges som jordforbedringsmateriale.

I FRSE har vi derfor undersøgt for P-FAS i spildevandsslammet. De nye analyser viser, at der er P-FAS i slammet, men at renseanlægget i Fredericia p.t. overholder de nye grænseværdier.
Men der er renseanlæg i Danmark, der overskrider grænseværdier. Det giver en ny udfordring. Da P-FAS er svær at nedbryde, er der ikke længere oplagte alternative muligheder for at håndtere de store mængder slam.
Det er vigtigt, at udfordringer med miljøfremmede stoffer ikke sendes som sorteper videre ud på markerne, i fødekæden eller hos spildevandsselskaberne."

 

Del artikel

Relaterede nyheder