Gå til indhold

Spuling af kloaknettet

Vi spuler kloaknettet, når en ledning er stoppet, eller når vi skal foretage TV-inspektion. Ved TV-inspektion undersøger vi om eksisterende kloakledninger skal forbedres, eller om der er behov for at anlægge nye.

Sådan forholder du dig ved besked om spuling

Vi informerer dig altid skriftligt ca. 2-3 dage inden hovedledningerne i kloaknettet spules i dit område. Enten på SMS, i e-Boks eller ved at lægge en spuleseddel i din postkasse. 

Forebyg inden spuling

Du kan forebygge lugtgener og vand på gulv ved at følge disse råd:

  • Luk låget på toilettet
  • Afdæk toilet, håndvask og gulvafløb med f.eks. gulvklud eller håndklæde
  • Anbring en tung genstand ovenpå både toiletlåg og afdækningen af håndvask og gulvafløb  - f.eks. tunge bøger eller en stak aviser
  • Løft låget til skelbrønden, hvis der findes en sådan på din grund

Efter spuling

Opstår der alligevel lugtgener efter spuling, kan du med fordel:

  • Fyld vand i alle gulvafløb
  • Åbn for alle vandhaner et par minutter
  • Træk ud i toilettet