Gå til indhold

Vild med vilje

Vi har fokus på at løfte biodiversiteten på vores grønne arealer.

Vild med vilje

Fredericia Spildevand og Energi A/S driver et af Danmarks helt store renseanlæg, hvor en betydelig del af spildevandet kommer fra de mange store industrivirksomheder, der har hjemsted i kommunen.

Vi ser spildevand og slam som en ressource, der skal anvendes til at skabe nye værdier og nye produkter. Vores fokus er ligeledes på vores nærmiljø, hvor vi ønsker at bidrage positivt til den natur, som omgiver os.

Det summer af liv

Vores virksomhed besidder varierende typer arealer bl.a. til regnvandsbassiner og pumpestationer samt vores matrikel på Røde Banke, hvor centralrenseanlæg og kontorbygning har til huse. Vi er én af de største jordejere i Fredericia Kommune, og det faktum mener vi forpligter. Derfor ønsker vi tiltag, der kan løfte biodiversiteten og skabe plads til en vildere natur på vores arealer.

Vi har som forsyningsselskab nogle rammer, som vi er pålagt at operere indenfor. Derfor søger vi løsninger, der skaber mest mulig god naturværdi indenfor disse rammer.

Vi er partner i foreningen Vild med Vilje, hvor vi sparrer og vidensdeler med bl.a. andre forsyninger om at finde de bedste løsninger, som skaber mest naturværdi på vores grønne arealer - og som stadig fungerer i forhold til at vi skal kunne drive vores tekniske anlæg.

Det fokuserede arbejde med biodiversitet startede i 2021 i samarbejde med Fredericia Kommune – i ræset om at blive Danmarks vildeste kommune. I den forbindelse lavede vi et insektbed med vildengblomster på et 800 m2 område på vores matrikel på Røde Banke samt et 18.660 m2 stort areal ved et nyetableret regnvandsbassin på Baronessens Kvarter.

Siden har vi ladet områder på vores egen matrikel gro vildt, vi har lavet et testområde med stauder – og vi er ved at udarbejde vurderingsgrundlag og drejebog for at tænke biotoper ind fra start ved etablering af nye anlæg samt differentierede plejeplaner for vores eksisterende grønne arealer.Insektbedet på renseanlægget

På renseanlægget har vi med hjælp fra Tolstrup Anlægsgartner etableret 800 m2 blomstereng med frøblanding med 28 forskellige vilde danske blomster, der særligt tilgodeser vores insekter. Blomsterne er en blanding af ét-, to- og flerårige planter f.eks. Almindelig røllike, Kornblomst, Gul snerre og Valmue. Sammensætningen af flere blomstertyper, kombineret med blomsternes frøspredning, sikrer, at insekterne kan få glæde af det i mange år, og at bedet dermed kan bidrage til et stabilt levested for mange generationer af insekter.
Selvforyngelsen og de flerårige planter betyder, at bedet vil ændre karakter og udseende over årene. Her det første år har bedet været en eksplosion af gult fra Almindelig kællingetand med pletter af røde valmuer, blå kornblomster og hvide rølliker.

1 Alm. Røllikke Rettet
Almindelig røllikke
Figur 2 Insektbedet Med Renseanlægget I Baggrunden
Insektbed på renseanlægget

Vild natur er bare bedre

Biodiversitet afhænger meget af, hvor længe vegetationen har fået lov at vokse til, og selvom insektbede er både smukke og nyttige, er der intet, der slår den vilde natur, hvor dyr og planter har tilpasset sig gennem generationer.
Lige uden for hegnet, der omkranser renseanlægget på Røde Banke, ligger Erritsø Mose, der består af en mosaik af forskellige naturtyper: fersk eng, overdrev, mose, vandhuller og skov. Engene afgræsses med kvæg, som er med til at sikre en varieret natur. På vores side af hegnet, hvor der ikke er beskyttet mose, har vi tidligere klippet og beskåret de planter, der vokser gennem hegnet. Det gør vi ikke længere. I stedet har vi valgt at lade nælder, tidsler og brombær vokse vildt langs denne side af vores renseanlæg. Dermed kommer planterne til at danne en levende korridor til Erritsø Mose, som ligger lige uden renseanlægget. Det, der typisk opfattes som ukrudt, bliver dermed til et virvar af blomster over sommeren og bær hen på efteråret som besøges af et væld af insekter.

Figur 3 Stor Nælde, Brombær Og Tidsler Skaber En Levende Overgang Mellem Renseanlæg Og Den Omgivende Natur I Erritsø Mose.
Stor nælde, brombær og tidsler
Figur 4 Modne Brombær Der Vokser Ind Fra Erritsø Mose
Modne brombær vokser ind fra Erritsø Mose
5 Humlesvirreflue Rettet2
Humlesvirreflue
6 Nældes Takvinge Rettet
Nældes takvinge
Figur 7 Humlebi På Brombær
Humlebi