Gå til indhold

Vild med vilje

Vild med vilje

Det summer af liv
Fredericia Spildevand og Energi A/S har fokus på forbedring af klimaet og nærmiljøet, og vi arbejder struktureret med disse målsætninger. Arbejdet spænder vidt – lige fra projekter, som har til formål at reducere overløb til målsætningen om at være energineutral i 2030.
Som en del af vores virksomhed ejer og driver vi græsarealer både ved vores regnvandsbassiner og på selve renseanlægget, som allerede i dag giver levesteder til en lang række dyr og planter. Sandheden er også, at vores arealer skal drives omkostningseffektivt og derfor primært består af græsarealer, som klippes med jævne mellemrum.
Det tror vi godt, vi kan gøre bedre, og i løbet af 2021 har vi gjort de første erfaringer med at lave bedre levesteder for insekter og andre smådyr.

Insektbedet på renseanlægget
På renseanlægget har vi med hjælp fra Tolstrup Anlægsgartner etableret 800 m2 blomstereng med frøblanding med 28 forskellige vilde danske blomster, der særligt tilgodeser vores insekter. Blomsterne er en blanding af ét-, to- og flerårige planter f.eks. Almindelig røllike, Kornblomst, Gul snerre og Valmue. Sammensætningen af flere blomstertyper, kombineret med blomsternes frøspredning, sikrer, at insekterne kan få glæde af det i mange år, og at bedet dermed kan bidrage til et stabilt levested for mange generationer af insekter.
Selvforyngelsen og de flerårige planter betyder, at bedet vil ændre karakter og udseende over årene. Her det første år har bedet været en eksplosion af gult fra Almindelig kællingetand med pletter af røde valmuer, blå kornblomster og hvide rølliker.

1 Alm. Røllikke Rettet
Almindelig røllikke
Figur 2 Insektbedet Med Renseanlægget I Baggrunden
Insektbed på renseanlægget

Vild natur er bare bedre

Biodiversitet afhænger meget af, hvor længe vegetationen har fået lov at vokse til, og selvom insektbede er både smukke og nyttige, er der intet, der slår den vilde natur, hvor dyr og planter har tilpasset sig gennem generationer.
Lige uden for hegnet, der omkranser renseanlægget på Røde Banke, ligger Erritsø Mose, der består af en mosaik af forskellige naturtyper: fersk eng, overdrev, mose, vandhuller og skov. Engene afgræsses med kvæg, som er med til at sikre en varieret natur. På vores side af hegnet, hvor der ikke er beskyttet mose, har vi tidligere klippet og beskåret de planter, der vokser gennem hegnet. Det gør vi ikke længere. I stedet har vi valgt at lade nælder, tidsler og brombær vokse vildt langs denne side af vores renseanlæg. Dermed kommer planterne til at danne en levende korridor til Erritsø Mose, som ligger lige uden renseanlægget. Det, der typisk opfattes som ukrudt, bliver dermed til et virvar af blomster over sommeren og bær hen på efteråret som besøges af et væld af insekter.

Figur 3 Stor Nælde, Brombær Og Tidsler Skaber En Levende Overgang Mellem Renseanlæg Og Den Omgivende Natur I Erritsø Mose.
Stor nælde, brombær og tidsler
Figur 4 Modne Brombær Der Vokser Ind Fra Erritsø Mose
Modne brombær vokser ind fra Erritsø Mose
5 Humlesvirreflue Rettet2
Humlesvirreflue
6 Nældes Takvinge Rettet
Nældes takvinge
Figur 7 Humlebi På Brombær
Humlebi