Gå til indhold

Vejriste

Kontakt Fredericia Kommune, hvis vejristen er stoppet

Stoppet vejrist og vand på vejen

Fredericia Kommune, Team Trafik & Natur har driften af vejriste. Vejristene er således ikke en del af Fredericia Spildevand og Energi A/S' kloaknet.

Hvis du oplever vand på vejen, som skyldes en tilstoppet vejrist, skal du kontakte Fredericia Kommune.