Gå til indhold

Bestyrelsesmøde marts 2019

Nyt fra bestyrelsen

18. september 2019

Inspirationstur til Kalundborg

Bestyrelsen havde d. 7. marts en givtig inspirationstur til Kalundborg Forsyning, hvor der blev udvekslet erfaringer og viden om strategiske forhold og konkrete områder.

Kalundborg har som Fredericia et unikt stort opland med produktionsvirksomheder, hvor der i en symbiose samarbejdes på kryds og tværs for at udnytte ressourcerne bæredygtigt.

Bl.a. producerer KALFOR 4 millioner m3 teknisk vand om året, som bl.a. Novozymes er afhængige af i køleprocesserne. I Kalundborg er der også – som i Fredericia – ekstra varme i spildevandet pga. de mange industrier. I Kalundborg producerer KALFOR fjernvarme ud af varmen fra spildevandet.

Derudover har KALFOR en særlig mulighed for at efterrense spildevand med ozon, som man bl.a. med baggrund i et EU projekt er ved at indsætte i driften.

På besøget blev bestyrelsen guidet rundt af direktør Hans-Martin Friis Møller, og også KALFORs bestyrelsesformand Anne E. Jensen deltog i en drøftelse af strategier m.v.

Fredericia Spildevand og Energi A/S har i nu et par år samarbejdet med KALFOR i erfaringsudvekslinger m.v.

2018 blev et godt år for miljøet og økonomien

På bestyrelsesmødet d. 7. marts forelå også de foreløbige miljø- og regnskabstal for 2018.

Tallene peger på at FRSE A/S stadig fungerer effektivt:

Ved god rensning og god effektiv drift har virksomheden både fint overholdt miljøkravene til rensningen og driftsudgifterne ligger endda 3,2 mio. kr. bedre end budgetteret.

Dette skyldes bl.a. færre udgifter til statslig spildevandsafgift, fordi spildevandet er renset godt. Der var oven i købet ca. 150.000 m3 spildevand mere end forventet i budgettet.

Men selvom spildevandsmængderne altså er steget, er miljøkravene til Lillebælt og budgetterne altså holdt fint.

Effektiviseringer og investeringer i udvikling jf. strategien virker, og medarbejderne har med en god indsats sikret de gode resultater.

Der har derudover også været bl.a. rundvisninger af næsten 600 gæster i årets forløb, og samarbejdsprojekter med kommunen og lokale virksomheder.

Dermed ser det ud til at FRSE A/S kan både fastholde det nuværende lave prisniveau i 2019 og fortsat arbejde på at forbedre forholdene yderligere i forhold til klimaændringer m.v.

Endeligt regnskab fremlægges på generalforsamlingen i maj.

 

Del artikel

Relaterede nyheder