Gå til indhold

Renoveringsarbejde på Thulesvej

Gravearbejde på del af Thulesvej

Fredericia Spildevand og Energi A/S skal omlægge og renovere kloaksystemet i en del af Thulesvej. 

Formålet med renoveringsarbejdet er at lede spildevandet til et nyt tilslutningspunkt, der gør det muligt at nedlægge den eksisterende spildevandspumpestation ved Thulesvej 19. Pumpestationen er nedslidt og overbelastet. Ved nedlæggelse af pumpestationen minimeres risikoen for overløb af spildevand.

Projektområde

Fra hjørnet af Nørrebrogade/Thulesvej og frem til Thulesvej 25 udskiftes de eksisterende regn- og spildevandsledninger. Herudover etableres der en ny spildevandsledning fra hjørnet af Nørrebrogade/Thulesvej og ca. 150 meter mod nord til et tilslutningspunkt på en eksisterende fællesledning.

Beskrivelse vedrørende udførelse

Arbejdet udføres fra april 2024 og forventes afsluttet til november 2024. 

Vi starter med at etablere den nye spildevandsledning fra hjørnet af Thulesvej/Nørrebrogade og ca. 150 meter mod nord.

Herefter arbejdes der fra hjørnet af Thulesvej/Nørrebrogade og mod øst.

På strækningen fra Thulesvej 1-25 udskifter vi de eksisterende regn- og spildevandsledninger til nye ledninger. 

Der opgraves i midten af vejen, og vejen vil derfor være spærret for gennemkørsel. Der opsættes i anlægsperioden omkørselsskilte, der viser omkørselsmulighederne. Gående og trækkende cyklister kan til enhver tid passere arbejdsområdet ved at benytte fortovene.

Efter opgravning og nedlægning af nye ledninger, reetableres ledningsgraven og afsluttes midlertidigt med stabilgrus, indtil der ved projektafslutning udlægges nyt asfalt.

Vi tager selvfølgelig hensyn

Vi tager naturligvis hensyn til både pendlere, beboere og andre, der færdes i området. Vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen i kvarteret. Vores arbejde vil medføre nogen støj, støv og rystelser, men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt.

Vi sikrer, at udryknings-og renovationskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder.

Vi opfordrer alle trafikanter til løbende at holde øje med skiltene i området samt at holde sig opdateret via vores hjemmeside eller Facebook.

Som hovedregel arbejder vi på hverdage i tidsrummet mellem kl. 07:00 og 18:00.

Du er velkommen til at kontakte projektlederen, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.