Gå til indhold

Bestyrelsesmøde 26. maj 2020

Fredericia Spildevand og Energi A/S har haft ordinært bestyrelsesmøde og generalforsamling d. 26. maj.

Bestyrelsesreferat

8. juni 2020

Årsregnskab 2019

Først og fremmest er årsregnskabet for 2019 endeligt behandlet. FRSE A/S har leveret en god indsats i 2019 med øget præstation, men færre omkostninger, der er opnået ved bl.a. effektiviseringer, som naturligvis fortsætter.

Det vigtigste er selvfølgelig, at FRSE A/S lever op til sit miljøansvar og håndterer spildevandet på en sikker og forsvarlig måde, hvilket ses ved, at vi overholder udledningskrav m.v. med en god margin.

FRSE A/S har en klar strategi for at sikre økonomisk effektivitet, og virksomheden har leveret et rigtig godt regnskab for 2019 i forhold til det oprindelige budget. Vi prioriterer og investerer hele tiden i løsninger, som understøtter miljømålene, og den strategi bærer frugt. Vi er især stolte over, at strategiske tiltag som effektiviseringer ved slutafvanding og ombygning af vore procestanke, som vi i 2019 investerede i, nedsætter udgifterne.

Driftsmæssigt har der været flere indtægter og færre udgifter, og kort sagt er der netto ca. 11 millioner kr. i reelt overskud i forhold til budgettet. Driftsudgifterne for 2019 ligger 6,0 mio. kr. lavere end budgetteret, og samtidig er 2019 det år, hvor der har skullet håndteres mest spildevand (m3) i selskabets historie. Selskabets merindtægter skyldes således bl.a. mere spildevand, men mere spildevand er jo ikke et mål i sig selv – tværtimod, og i 2020 forventer vi da også en indtægtsnedgang på grund af faldende spildevandsmængder.

Forsyningssekretariatet vurderer FRSE A/S som 100 % effektiv, og FRSE A/S fortsætter denne linje, idet vi i 2020 har lagt effektiviseringer for 0,9 millioner kr. ind i budgettet sammen med et forventet yderligere energisalg på ligeledes 0,9 millioner kr.

Det gode regnskab er især er båret frem af medarbejdernes engagement og evne til at se nye løsninger på tværs, løsninger, som har virket. Dette engagement og de nye løsninger giver værdi for byen, for borgerne og virksomhederne, og det gør samtidig FRSE A/S mere robust i forhold til de indtægtsnedgange, der kan komme med Corona-krisen. I øjeblikket forventer FRSE A/S en indtægtsnedgang i 2020 på omkring 5%.

Corona-situationen

FRSE A/S har som andre virksomheder hurtigt skullet tilpasse sig Coronavilkårene med de udfordringer, det giver, når man skal drive en virksomhed, der i bogstavelig forstand skal fungere i døgndrift.

Det betyder for os, at en del af personalet arbejder hjemmefra nu på tredje måned. Andet personale har fleksibelt måttet møde ind til nye arbejdstider for at begrænse smitterisikoen, samt spise og bade i lejede pavilloner m.v..

Bestyrelsen siger en stor tak til personalet for deres fleksibilitet og ansvarlighed og gode løsninger. Det er derved lykkedes at videreføre virksomheden i dagligdagen.

Klimabelastningen

Årets to første måneder gav stor belastning som følge af styrtregn. Det har ikke kunnet undgås, at der som i resten af Danmark derfor har været overløb af urenset spildevand. Det arbejder vi hårdt på at begrænse, og der er afsat over 250 millioner kr. i FRSE A/S’s tiårige budgetplan til at skaffe ledningskapacitet, som kan følge med klimaudviklingen. I år vil vi således bl.a. gennemføre tunnelering af Vesterbrogade, hvor nye kæmperør bores i jorden for at kunne aftage regnmængderne i fremtiden. FRSE A/S samarbejder tæt med Fredericia Kommune om klimasikring og begrænsning af overløb, men vi har også en særlig udfordring med spildevandsmængder fra de store virksomheder i Fredericia samt ikke mindst med hensynet til Lillebælts vandmiljø, som vi løbende tilpasser vores indsatser til.

 

Del artikel

Relaterede nyheder