Gå til indhold

Bestyrelsesmøde d. 3. marts 2021

Bestyrelsesreferat

9. marts 2021

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Fredericia Spildevand og Energi A/S d. 3. marts 2021.
Referat kan læses her.

På mødet blev det bl.a. besluttet, at der afholdes åbent hus på renseanlægget til efteråret, hvis corona-situationen tillader det. 

Så hvis du interesserer dig for vores vandmiljø eller energi, så sæt kryds i kalenderen lørdag d. 9. oktober!

Bestyrelsesformand Lars Ejby udtaler:

”Vi kan nu se de endelige nøgletal for hele 2020, og har også set på de første måneders drift her i 2021.
Trods nu et år med corona præsterer medarbejdere i FRSE A/S at arbejde videre for et godt vandmiljø i Fredericia – og en god energiindsats.

I kloaknettet arbejdes der på at forbedre forholdene, så vi fx undgår spildevand i kældre, og så vi kan begrænse overløb af spildevand til naturen. Der lægges en stor arbejdsindsats i at leve op til miljømål hos driftspersonalet døgnet rundt. Der arbejdes på at fremtidssikre kloakken, både med de store langsigtede investeringer bl.a. i Vesterbrogade, men eksempelvis også på en stor renovering og modernisering af pumper, bassiner og kloakker i Skærbæk. Det vil gavne miljøet og driften. Der er også gode projekter og tiltag i bedre rensning af spildevandet.

På renseanlægget er der sidste år bygget et nyt rensetrin til 20 millioner kr. Nu har det været i brug i nogle måneder, og det giver de ventede energiforbedringer. Siden 2015 har vores målsatte energi indsats betydet, at der netto er sparet energi svarende til omkring 4000 borgeres elforbrug.”

Del artikel

Relaterede nyheder