Gå til indhold

Skolerundvisning

Vi tilbyder rundvisninger for elever i Folkeskolens udskoling, ungdomsuddannelser og fagrelevante tekniske uddannelser.

På skoletjenesten har kan du se uddybende beskrivelser af vores tilbud: Skoletjenesten

Vi har tre forskellige rundvisere, som alle vil gøre deres ypperste for at gøre rundvisningerne så relevante som muligt for både lærere og elever. Derfor tilpasser vi rundvisningerne til elevernes klassetrin eller fx en emneuge. I kan også kontakte os, hvis I er nysgerrige på et specifikt emne. Det kan fx være nogle af vores anlægsprojekter eller et af vores mange udviklingsprojekter. I kan lade jeres inspirere til relevante emner her på hjemmesiden.

Efter aftale kan vi stille et rum til rådighed, hvor vi efter rundvisningen i fællesskab kan dykke længere ned i emnerne.

Før besøget

I får mest ud af jeres besøg ved at forberede eleverne med viden om vandets kredsløb og renseprocessen på et rensningsanlæg.

Inden besøget kan I med fordel læse mere om FRSE og de aktiviteter, som finder sted på rensningsanlægget og ledningsnettet. Hvis I klikker på den øverste boks i højre side, kan I bl.a. læse mere om FRSE's kerneaktiviteter og nøgletal. 

Udover den daglige drift gennemfører vi også mange projekter. Et af disse er "Vild Med Vilje". Projektet har været med til at sikre, at vi ejer og driver græsarealer både ved vores regnvandsbassiner og på selve renseanlægget, som kan være med til at skabe levesteder til en lang række dyr og planter. I kan læse mere om vores arbejde med at sikre biodiversitet ved at klikke på linket i højre side.

Hvis I vil anvende vores quiz, kan eleverne downloade appen Woop inden besøget. Quizzen fungerer ved, at eleverne modtager et spørgsmål i appen, når rundvisningen nærmer sig et informationsskilt på anlægget. På den måde bliver de informationer, som eleverne får undervejs, mere relevante, allerede imens de er på anlægget.

På dagen

Når I ankommer, vil I blive modtaget af en af vores kollegaer, som uddeler sikkerhedsveste, og fortæller lidt om forløbet. Vi guider jer sikkert rundt på anlægget, så I ikke kommer i berøring med spildevand og de maskiner, som kan være opstillet på anlægget. Vi forestår rundvisningen og besvarer gerne spørgsmål undervejs, men vi forventer, at læreren eller en anden holdansvarlig bidrager til, at rundvisningen bliver en god oplevelse for alle parter. Det vil sige, at vi forventer, at eleverne lytter efter de beskeder, som vi kommer med, opfører sig pænt og engagerer sig i rundvisningen.

Rundvisningen på anlægget tager ca. 1½ time, og det kan være koldt, så husk tøj efter vejret, og husk, at I besøger en arbejdsplads, så vis hensyn og vær opmærksom på omgivelserne.

VIGTIGT INFO:

Vi har ofte en del trafik med store køretøjer ind og ud ad porten til anlægget. Derfor skal elever stå af cyklen ved porten, orientere sig og trække cyklen ned til mødestedet ved cykelskuret.

 

Der er ingen sundhedsrisiko ved at befinde sig på renseanlægget, hvis man tænker sig om og følger vores simple retningslinjer:

  • Man skal ikke samle noget op fra jorden
  • Man må ikke spise under rundvisningen
  • Man skal vaske hænder, når rundvisningen er overstået
  • Man skal være opmærksom på rundviseren
  • Man må ikke gå på opdagelse på egen hånd

Hvis I ønsker det, er det undervejs i rundvisningen, at vi anvender Woop-quizzen, som vi har beskrevet ovenfor. Quizzen er med til at gøre rundvisningen mere levende, ligesom eleverne får testet deres viden, allerede mens rundvisningen finder sted.

Efter besøget

Der kommer mange informationer i løbet af besøget, og hvis I vil arbejde videre med emnet, kan I vælge at bruge vores Kahoot-quiz, som også indeholder en evaluering af rundvisningen på anlægget. Denne quiz er tænkt som et materiale, der kan bruges på klassen, efter eleverne har været på rundvisning.

I finder en vejledning til Kahoot-quizzen her.

Forbehold

Vores rundvisninger foretages af driftspersonale. Derfor kan vi kun booke rundvisninger i det omfang, de har tid.

For private grupper eller foreninger skal der være mindst 15 personer i en gruppe, før vi kan gennemføre en rundvisning.

Besøg Affald & Genbrug

Ønsker I kommer på flere rundvisninger, kan vi anbefale at booke en tur rundt på genbrugspladsen hos Affald & Genbrug. I kan finde mere på deres hjemmeside her.