Gå til indhold

Om Fredericia Spildevand og Energi A/S

Fredericia Spildevand og Energi A/S driver et af Danmarks helt store renseanlæg, hvor en betydelig del af spildevandet kommer fra Fredericias industrivirksomheder.

Vi er cirka 45 medarbejdere, som døgnet rundt sørger for transport og rensning af spildevand fra husholdninger og industrier i Fredericia Kommune.

På vores renseanlæg producerer vi desuden både energi, varme og teknisk vand.

Fredericia Spildevand og Energi A/S er ejet af Fredericia Kommune og har en bestyrelse med politikere fra byrådet i Fredericia, medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter.

Fredericia Centralrenseanlæg

Når spildevandet fra private husstande og industrier løber ind i renseanlægget, renses det først mekanisk.
Større urenheder fjernes i en rist, og tunge dele som sand og grus bundfældes i et sandfang. Lette dele som fedt og olie skummes af overfladen og bruges til energiproduktion. Herefter pumpes spildevandet videre til det biologiske rensetrin. I de store procestanke fjernes 90-95 procent af organisk stof, kvælstof og fosfor.

Sidste trin i renseprocessen foregår i efterklaringstankene, hvor slammet bundfældes.
En lille del af slammet ledes tilbage i renseprocessen, mens resten afvandes og pumpes til hydrolyseanlægget.
Det rensede vand pumpes via en rørledning 700 meter ud i Lillebælt på 25 meters dybde. 

Transport af spildevand

Ud over Fredericia Centralrenseanlæg servicerer og vedligeholder Fredericia Spildevand og Energi A/S et 1.000 km langt ledningsnet med i alt 45 overløbsbygværker med udløb til recipienter, vandmiljøer og vandområder, 55 sparebassiner, 80 regnvandsbassiner og 125 pumpestationer fordelt over hele Fredericia Kommune.
Pumpestationerne pumper spildevandet fra alle hjørner af kloakoplandet frem til renseanlægget.
De fleste mindre pumpestationer er gemt væk under jorden, mens enkelte er mere markante i bybilledet.