Gå til indhold

Strategi 2023-2030

Strategien udstikker en struktureret retning for vores arbejde i de næste 7 år. Den er vores bidrag til, at Fredericia Kommune er så godt et sted at bo som overhovedet muligt. Strategien lægger rammerne for vores arbejde i de kommende år med bl.a. forsyningssikkerhed, medarbejdertrivsel og bæredygtighed. 

Mission

Vi transporterer, renser og udvinder ressourcer af regn- og spildevand til gavn for vores fælles miljø og din sundhed

Vision

Vi er aktivt med til at udvikle og anvende nye teknologier, som sikrer en effektiv transport og rensning af regn- og spildevand. 
Vi bidrager til byens vækst og udvikling og opsøger nye forretningsmuligheder i samarbejde med vores ejer, virksomheder og vidensinstitutioner.

På den måde indgår vi i det cirkulære vandkredsløb, reducerer vores klimaaftryk, forbedrer vores miljø og bidrager til sektorkobling.

Det opnår vi med afsæt i vores medarbejderes høje faglige niveau, fokus på et godt arbejdsmiljø og et stærkt fællesskab.

Mål

Medarbejdere

 • ·         Vi vil udvikle faglige kompetencer, og understøtte personlig udvikling, hos medarbejdere og ledere
 • ·         Vi vil sikre ansattes sikkerhed og trivsel på arbejdet, og understøtte vores sundhed
 • ·         En medarbejdertilfredshed på minimum 80 %

Drift af anlæg

 • ·         Vi har altid en koordineret infrastruktur der lever op til kravene i spildevandsplanen

Miljø, klima og energi

 • ·         Vi kortlægger forekomsten af miljøfarlige stoffer i spildevand og slam
 • ·         Vi vil minimere udledning af urenset spildevand, og bidrage til klimatilpasning
 • ·         Vi vil arbejde med at balancere vores energiforbrug og produktion efter behovet i elnettet
 • ·    Vi overholder, som minimum, kravene til udledning af klimagasser (metan, CO2, lattergas)

Forretningsudvikling

 • ·         Vi vil udvikle nye forretningsområder gennem genanvendelse og nyttiggørelse af regnvand, spildevand og slam
 • ·         Vi identificerer minimum 3 nye forretningsmuligheder inden 2026

Økonomi

 • ·         Vi vil undgå individuelle krav
 • ·         Vi har en takst, der gør, at vi til enhver tid kan løse vores kerneopgaver