Gå til indhold

Strategier

Vi har netop vedtaget en ny strategi, som sætter rammerne for medarbejderne, bestyrelsen og ledelsens arbejde.  

Vores samarbejde med Fredericia Kommune er defineret i en spritny ejerstrategi.

Nedenfor kan du læse mere om processen frem mod vores nye strategi, ligesom du finder et link til selve strategien. Du kan også læse mere om Fredericia Kommunes ejerstrategi. 

Strategi 2023-2030

I 2023 gennemførte vi en strategiproces med deltagelse fra forskellige interessenter omkring Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Processens første trin tog sit udgangspunkt i medarbejderne for at få deres input til, hvor de synes, virksomheden bør bevæge sig hen. Hvad vil gøre dem stolte? Hvilke muligheder og udfordringer ser de i den fremtidige opgaveløsning? Alt dette og meget mere blev vendt på to workshops, hvor næsten alle medarbejdere valgte at deltage.

Med medarbejdernes input i bagagen igangsatte vi andet trin, hvor bestyrelsesmedlemmerne kom med forslag og idéer til den nye strategi. Bestyrelsen havde et bredt fokus på bl.a. medarbejdertrivsel, udvikling og drift.

Tredje trin havde til formål at sikre rammerne for samarbejdet med vores ejer, Fredericia Kommune, så fremtidens løsninger implementeres i overensstemmelse med kommunens øvrige politikker og strategier. Det gælder fx Byrådets Vision 2033 og ”Fredericia for Verdensmålene”.

På baggrund af de samlede bidrag fra medarbejderne, bestyrelsen og Fredericia Kommune satte ledergruppen den overordnede retning, målsætninger og konkrete indsatser, som anvendes i den praktiske opgaveløsning (fjerde trin).

Den endelige version af strategien blev godkendt af bestyrelsen i sommeren 2023 (femte trin).

Dermed er vi tilbage til det, der var vores udgangspunkt: medarbejderne.

Du kan læse vores nye strategi her

Ejerstrategi

Fredericia Kommunes ejerstrategi sætter rammer og forventninger for samarbejdet mellem kommunen og FRSE.

Formålet med ejerstrategien er at sikre Fredericia Kommunes ejerinteresser i Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Det er således Fredericia Spildevand og Energi A/S’ bestyrelse, der sikrer, at selskabet agerer i overensstemmelse med retningslinjerne i ejerstrategien.  Konkret betyder det, at opgaven med at udmønte strategien faciliteres af selskabets ledelse, mens ledelse og medarbejdere i fællesskab arbejder aktivt med at nå de udpegede mål.

Du finder ejerstrategien her