Gå til indhold

Organisation

Her kan du få et overblik over Fredericia Spildevand og Energi A/S' organisation.

Ejerskab

Fredericia Spildevand og Energi A/S er 100% ejet af Fredericia Kommune. Selskabet har en bestyrelse bestående af i alt 9 medlemmer.
5 af medlemmerne er udpeget af Fredericia Kommune, 1 medlem er valgt af forbrugerne, og 3 er medarbejderrepræsentanter.

Direktøren foretager den daglige ledelse, men refererer til bestyrelsen.

Afdelinger

Fredericia Spildevand og Energi A/S er inddelt i tre afdelinger: Renseanlæg, Administration og Ledningsnet.

Afdelingen for ledningsnet er yderligere underinddelt i 'Ledningsnet Drift', 'Ledningsnet Administration' og 'Plan og Projekt'.

Alle afdelingsledere refererer til direktøren.