Gå til indhold

Ingen opkrævning af fast bidrag i 2021

Nyt fra bestyrelsen

6. oktober 2020

Energieffektiviseringerne giver pote, og bl.a. derfor kan FRSE A/S' kunder spare det faste bidrag i 2021!

FRSE A/S energieffektiviserer, og det kommer Fredericia til gode.

FRSE A/S sætter nu med glæde det faste bidrag ned til 0 kr. for kalenderåret 2021.
Kunder i Fredericia kan derfor nu se frem til at spare det faste bidrag på 437,50 kr. inkl. moms i kalenderåret 2021.

Der er to årsager: 
1) Effektiviseringer og sund økonomi i FRSE A/S.
2) Statens nye indtægtsgrænse

1) Energieffektiviseringer og sund økonomi.
Siden 2014 har FRSE A/S ønsket at energieffektivisere, og det giver mere og mere pote.
Målet er, at FRSE A/S skal være energineutral senest 2025.

Selskabet har nedsat nettoforbruget fra i 2014 at være ca. 5000 MWh årligt, til nu næsten nul.
Energibesparelserne svarer til at have sparet 280 husstandes varmeforbrug permanent, hvilket er energieffektiviseringer for ca. 4 millioner kr. årligt siden 2014.

”Der er foretaget investeringer og forbedringer ud fra en strategi som medarbejderne i høj grad har bidraget til. Vi er måske ikke helt energineutrale endnu. Men det er med sikkerhed allerede lykkedes at energieffektivisere meget. Det er godt for miljøet, og det giver også et økonomiske resultat,” udtaler bestyrelsesformand Lars Ejby Pedersen. ”Det er en god indsats, som kommer Fredericia til gode.”

2) Indtægtsgrænse:
Folketinget har valgt at begrænse vandselskabernes mulighed for at opkræve penge hos forbrugerne trods voksende klimaudfordringer. Staten sætter derfor grænser for hvad hvert konkret vandselskab må opkræve.
”Vi har i FRSE A/S så sund en økonomi, at vi kan springe de faste bidrag over i 2021,” oplyser bestyrelsesformand Lars Ejby Pedersen. ”Derfor kan vi også leve op til statens krav om at begrænse indbetalingen i 2021”.
Fredericia Spildevand og Energi er blandt de kun 10 % af selskaber i branchen som er gældfri. Selskabet har også i 2020 lave m3-takster i forhold til landsgennemsnittet.
FRSE A/S er også i flere år vurderet til at være 100 % effektiv i statens benchmark.

Klimaet udfordrer fortsat, men Fredericia følger med.

”Det hele er dog ikke kun fest og lagkage. Vi skal fortsat have bedre styr på monsterregn og overløb og der er er behov for nye investeringer i klimaløsninger.
Derfor har vi en robust budgetplan for de næste 10 år,” fortæller bestyrelsesformand Lars Ejby Pedersen.

Selskabets 10 årige budgetplan rummer forventede klimainvesteringer på ca. 300 millioner kr., samtidig med at FRSE A/S' priser alene følger prisudviklingen.

”Så FRSE A/S kan godt spare borgere og virksomheder i Fredericia for det faste bidrag i kalenderåret 2021, oven i købet samtidig med at klimaindsatsen forbedres,” afslutter bestyrelsesformanden med et smil.

Den normale årlige opkrævning af det faste bidrag sker således først i 2022!

Del artikel

Relaterede nyheder