Gå til indhold

Bestyrelsesmøde september 2018

Nyt fra bestyrelsen

18. september 2019

Bestyrelsesmøde i september 2018: Tryghed om miljø, energi og takster

Bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi A/S har i juni og september bl.a. arbejdet med virksomhedens mål og økonomiske perspektiver i form af konkretisering af en ti-årig budgetplan for 2019 og overslagsår.

”FRSE A/S har nu en ti-årig budgetplan, hvor virksomheden både formår at opfylde miljø- klima- og energimæssige mål og priserne alene kommer til at følge den almindelige prisudvikling, ” udtaler bestyrelsesformand Lars Ejby Pedersen. ”Vi er og bliver fortsat selskabet med de laveste takster i trekantområdet og blandt de mest konkurrencedygtige i Danmark.”

”Bruttoøkonomien ligger omkring 120 millioner årligt i gennemsnit, og en del af økonomien går til at sikre kloakanlæg og pumper samt god rensning. Bl.a. skal flere kvarterer have renoveret ledningsanlæg og der arbejdes med optimering af rensning og energi på centralrenseanlægget og ny spildevandsplan. Og så skal der heldigvis også bygges nyt i kommunen, både erhverv og boliger, som også skal sikres miljømæssigt med spildevandsrensning og regnvandshåndtering.”

”Derudover har virksomheden flere gode initiativer i gang, bl.a. oprensningen af Randalhave sø med kommunen, klimaprojektet på J.B. Nielsens plads og den nye udvidede varmeindvinding i samarbejde med TVIS, hvor FRSE A/S nu forsyner flere hundrede husstande med varme.”

Dog gælder det for FRSE A/S som for øvrige spildevandsselskaber i Danmark: Der kører en sag om skat mellem brancheforeningen Danva og skatteministeriet. Hvis man kræver yderligere skat af selskaberne, kan det medføre prisstigninger på omkring 1,60 kr./m3 for almindelige forbrugere og virksomheder. Dog mindre for de større virksomheder som får rabat. Men det ser i øjeblikket fornuftigt ud med et budget for 2019 og de kommende år.

 

Del artikel

Relaterede nyheder