Gå til indhold

Bestyrelsesmøde juni 2019

Nyt fra bestyrelsen

18. september 2019

FNs verdensmål

Bestyrelsen har præciseret ambitionerne med arbejdet med FNs verdensmål.
Det er således vedtaget, at der arbejdes videre med fokus på 4 af de 17 verdensmål, nemlig de fire, der er knyttet til FRSE A/S kernevirksomheder:

  • Sanitet og rent vand
  • Livet i havet
  • Bæredygtig energi
  • Klimaindsats

Det er et langsigtet arbejde med fokus frem mod 2030 og et sigtekorn for FRSE som bæredygtig virksomhed.

Anlægsarbejder i Strandvejen

FRSE A/S er meget bevidst om de udfordringer som klimaindsatsen på Strandvejen og de kommende anlægsarbejder medfører.
Der foretages justeringer af arbejdstid i forbindelse med mulighed for at fortsætte arbejdet i sommerferien i samarbejde med entreprenøren.
Det tilstræbes at begrænse trafikgener i det omfang det er muligt. Udfordringen er, at der arbejdes med meget store rørdimensioner på 160 cm og nede i en dybde på 4-5 m. Det gør, at det ikke er muligt at opretholde trafikken.

Byudvikling mod vest

FRSE er opmærksom på den nye byudvikling mod vest som kommunen arbejder på, og søger at understøtte denne. Det kan bl.a. betyde, at nødvendige opdateringer af anlægsporteføljen foretages.

Fokus på det samlede vandkredsløb

FRSE sætter fokus på det samlede vandkredsløb. Det betyder, at FRSE gerne indgår samarbejde med virksomheder om drift af forrensning m.v. inden for lovens muligheder, hvis det kan understøtte optimale lokale miljøløsninger til gavn for miljøet – også og gerne selvom det betyder mindre spildevand til centralrensenanlægget.
Det er den samlede optimale miljøløsning, der er vigtigst.

 

Del artikel

Relaterede nyheder