Gå til indhold

Bestyrelsesmøde 5. december 2019

Nyt fra bestyrelsen

9. december 2019

Fredericia Spildevand og Energi A/S har haft ordinært bestyrelsesmøde d. 5. december. På mødet har bestyrelsen bl.a. samlet op på erfaringerne fra 2019 og set ind i 2020. Og vi ser meget frem til at holde åbent hus for alle interesserede lørdag d. 20. juni.

Driften af FRSE A/S er vital for Fredericia Kommune. FRSE skal fortsat sikre at spildevand og regnvand ikke oversvømmer og skader kommunen.
Og FRSE A/S skal sikre god rensning, således at vi ikke skader Lillebælt og vandløbene

De seneste benchmarking tal for branchen viser at FRSE A/S følger godt med branchen:

  • FRSE A/S har færre driftsstop i kloakkerne, end gennemsnittet i Danmark.
  • FRSE A/S har noget af det mest koncentrerede spildevand i Danmark, men renser godt for kvælstof, fosfor og COD.
  • FRSE A/S er et af de mest energi effektive spildevandsselskaber.

 

Men FRSE A/S skal også følge med klimapresset og byens udvikling. I 2020 kommer næste generation af kommunens spildevandsplan, som der er et godt samarbejde om. I 2020 vil FRSE A/S klimaindsats fortsætte, ikke mindst med tunnelering ved Vesterbrogade/Indre Ringvej. På centralrenseanlægget skal bl.a. ny dynamisk forfældning give en bedre energibalance, men forhåbentlig også bedre rensning.

I et godt samarbejde med Fredericia Kommune skal samarbejdet om energi og affald fortsættes – vi skal undersøge hvilke muligheder for at producere gas ud af dagrenovationen, som FRSE A/S evt. kan tilbyde Fredericia kommune. Og samarbejdet med virksomheder og borgere vil fortsat være i fokus. - Og Åbent hus lørdag d. 20. juni kan være en god mulighed for alle, for at komme tættere på.

 

Del artikel

Relaterede nyheder