Gå til indhold

Bestyrelsesmøde 29. september 2021

Nyt fra bestyrelsen

5. oktober 2021

Fredericia Spildevand og Energi A/S har haft ordinært bestyrelsesmøde d. 29. september.
Der er travlt i FRSE, og det skyldes ikke mindst den gode byudvikling i byen. Der er både store og små udvidelser i gang, bl.a. en brintfabrik, nye boligområder, Danmark C og Kanalbyen vokser. FRSE A/S skal følge med og sikre nye kloakker, pumpestationer, regnvandsbassiner, tilslutninger m.v. Det betyder også, at FRSE A/S i disse år har store udgifter til anlæg.

Dertil kommer store indsatser og anlægsinvesteringer til klimasikring.

Derfor ser 2021 ud til økonomisk at blive det mest hektiske år i selskabets levetid, med op til omkring 150 millioner kr. i anlægsudgifter. Og der følger også højt aktivitetsniveau i de kommende år, afhængig af byudviklingen og behov for større klimaindsats m.v.

Samtidig er Carlsberg godt i gang med cirkulær genbrug af vand og produktion af gas fra spildevand. Det er godt for Fredericia og miljøet, men det betyder også et forventet fald i indtægter for FRSE A/S.

Fredericia Kommune og klimaet udvikler sig altså, og i FRSE A/S prioriterer vi selvfølgelig først og fremmest at følge med.

Selskabets budgetplanlægning skal tage højde for den nye udvikling.

Der er ikke krav om at selskabets indtægter og udgifter skal balancere i det enkelte år. Men på den lange bane er det nødvendigt at indtægter og udgifter følges ad.
Derfor skal selskabet i 2022 gennemgå den 10-årige budgetplan og taksterne igen, når udviklingen kendes nærmere.

Læs den åbne del af referatet her.

Lars Ejby Pedersen, Bestyrelsesformand

Del artikel

Relaterede nyheder