Gå til indhold

Bestyrelsesmøde 19. august 2020

Nyt fra bestyrelsen

28. august 2020

Fredericia Spildevand og Energi A/S har afholdt bestyrelsesmøde onsdag d. 19. august.

Først og fremmest har FRSE A/S trods Corona-begrænsningerne præsteret at fastholde en god drift døgnet rundt, til glæde for Fredericias virksomheder, borgere og miljø. Miljømålene er overholdt over forår og sommer.
Personalet har fundet midlertidige løsninger, og der tages fortsat ekstraordinære foranstaltninger for at beskytte medarbejderne og borgere mod smitterisici.

FNs verdensmål 14 – bevare og sikre verdens have.
Kan vi få bedre viden om kvaliteten af det rensede vand, der ledes i Lillebælt og ender i verdenshavene?

Fredericia Spildevand og Energi A/S er det offentlige spildevandsanlæg i Danmark, der betjener den største mangfoldigt brede industrielle kundekreds.
Den store industribelastning medfører også, at det er koncentreret spildevand der skal renses, før det udledes til Lillebælt.
Rensningen er målrettet rensning for fosfor og kvælstof og andet organisk materiale i spildevandet.

Der findes dog over 200.000 forskellige kemiske stoffer i samfundet i dag, og derfor er det interessant at måle, om der er flere stoffer i det rensede vand.
I dag findes der ikke metoder der kan undersøge det rensede spildevand for alle tænkelige stoffer.

I dag findes der heller ikke mange målinger, som siger noget om hvordan Lillebælt kan være belastet af miljøfremmede stoffer.

Fredericia Spildevand og Energi A/S har derfor et mål om at blive mere sikker på hvad der kan være tilbage i det rensede vand, bl.a. som et led i implementering af verdensmål 14, livet i havet.

Fredericia Spildevand og Energi A/S opstartede derfor et samarbejde i brancheforeningen for spildevandsselskaber Danva i 2018 om emnet, bl.a. i samarbejde med Biofos, og samarbejder også med Fredericia Kommune i sagen.

Vandalf
Biofos i København, Vandcenter Syd i Odense m.fl. har efterfølgende gennem Innovationsfonden modtaget støtte til et nyt udviklingsprojekt for bedre målinger af miljøfremmede reststoffer i renset spildevand. Projektet hedder Vandalf og ledes af Københavns Universitet. Målet med projektet er bl.a. at få en større viden og sikkerhed omkring evt. restmængder af stoffer i det rensede udløbsvand som ender i vores have.

FRSE indgår i projektets stakeholdergruppe og deltager i workshops i projektet.

Når bedre metoder er udviklet, vil den efter aftale og FRSE A/S' planer i fase 4 af projektet blive brugt i Fredericia Spildevand og Energi A/S.

EU Horizon - samarbejde ansøgning om målemetoder.

FRSE A/S deltager også i internationalt samarbejde om en ansøgning i EU om at udvikle målemetoder og rensemetoder netop i forhold til persistente og mobile kemiske stoffer, som kan skade vandmiljøet, med henblik på at forbedre rensningen. Der samarbejdes med SDU (Syddansk Universitet) og EU videns institutioner m.v. om at opnå støtte fra EU's Horizon 2020 program område 8. ”0 forurening og giftfrit miljø”.

Indsatsen er et led i FRSE A/S bestræbelser på at leve op til FNs verdensmål nr. 14 om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.
Det er et af de fire verdensmål FRSE A/S har særligt fokus på.

Bestyrelsen har også foretaget den budgetkorrektion for 2020, som i foråret blev udskudt. Økonomisk forventes en relativ lille nedgang i spildevandsmængderne på mellem 1-5 % på grund af Corona. FRSE A/S fortsætter den langsigtede kurs, der er lagt, med den 10 årige budgetplanlægning.
Det har også vist sig nødvendigt at skubbe anlægsaktiviteter fra 2020 til 2021. Bl.a. er der hos TREFOR nye og ændrede forbehold for gennemførelsen af tunneleringen i Vesterbrogade, som ellers har været aftalt siden efterår 2019. Sagen er også vigtig for klimasikringen i Vesterbrogade, og er under afklaring med Fredericia Kommune og Trefor.

Del artikel

Relaterede nyheder