Gå til indhold

Inbiom-projekt: Optimal ressourceudnyttelse

I dette skrivebordsprojekt undersøges muligheder for at udnytte det rensede spildevand bedre. Projektet blev afsluttet i 2020.

Formål

Projektet er et udviklingsprojekt, der undersøger muligheder for at anvende det rensede vand fra spildevandsanlæg.

Konkret vil projektet:

  • Opstille scenarier for integreret, optimal anvendelse af forskellige delstrømme fra kommunale spildevandsanlæg, der både omfatter direkte anvendelse på egnede arealer og implementering af Double-Loop konceptet
  • Optimere business-casen for spildevandsanlæggene
  • Udbygge datagrundlaget for Double-Loop-konceptet.

Partnere

  • Teknologisk Institut, AgroTech (projektleder)
  • Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi – Klima og Vand
  • Fredericia Spildevand og Energi A/A
  • Samsø Spildevand

Periode

Projektet begyndte i 2019 og blev afsluttet i 2020.

Fond

Projektet er organiseret under Inbiom, men Fredericia Spildevand og Energi A/S modtager ikke støtte.