Gå til indhold

Affaldshåndtering og Energioptimering

Sammen med Fredericia Kommune, SDU, AAU og Rådet for grøn omstilling (tidl. Økologisk Råd), deltager vi et regionalfondsprojekt, der skal være med til at reducere CO2-udledningen og optimere energiforbruget for os.

Formål

Projektet skal sikre bedre udnyttelse Fredericia Kommunes organiske affald og optimering af FRSE renseanlæg, ledningsnet og energiproducerende anlæg. På baggrund af projektet forventes det at der vil være fald i drivhusgasemissioner og energiforbrug, samt der vil være udviklet nogle nye metoder og teknologier for bæredygtig grøn byudvikling. Projektet er støttet af EU's regionalfond.

Partnere

Projektet er ejet af Fredericia Kommune, der også er den administrative projektleder. Fredericia Spildevand og Energi A/S er faglig projektleder. Øvrige partnere er:

  • SDU
  • Aalborg Universitet
  • Rådet for Grøn omstilling (tidl. Det Økologiske Råd).

Arbejdspakker

Projektet styres gennem 7 arbejdspakker, hvor Arbejdspakke 1 er projektledelsen, mens arbejdspakke 7 er formidling og evaluering. De faglige arbejdspakker er delt ind i to spor.

Spor 1, arbejdspakke 2-4

I dette spor er der fokus på at reducere CO2-ækvialentudledningerne fra Fredericia Kommune gennem optimeret udnyttelse af det organiske husholdningsaffald fra borgere og have-park-affaldet fra genbrugspladserne.

Gennem projektet er det blevet undersøgt hvilke muligheder, der er for indsamling af det organiske husholdningsaffald med det formål at bruge affaldet i biogasanlæg, herunder muligheden for at bruge affaldet i økologiske biogasanlæg. Endelig er det blevet undersøgt om det er muligt at udvinde mere gas fra havepark-affaldet ved at ensilere det sammen med det organiske husholdningsaffald.

Spor 2, arbejdspakke 5-6

Det andet spor i projektet har fokus på optimering af energiforbruget og energiproduktionen på renseanlægget i Fredericia. Det er bl.a. blevet undersøgt om det er muligt at måle på indholdet i kloakkerne og om en ekstra proces på selve renseanlægget kan optimere både kapacitet og energibalance.

Periode

Projektet startede i 2017 og afsluttes i 2020.

Fond

Projektet er støttet af Regionalfonden.

Budget

Totalbudget: 24 mio., heraf 12 mio. i støtte.