Gå til indhold

Uvedkommende vand i Grønlandskvarteret

Øvrige nyheder

29. november 2021

Vores pumpestation i Grønlandskvarteret er forholdsvist belastet af ”uvedkommende” vand. Det vil sige vand, som ikke hører til i den del af kloaknettet.

Størstedelen af området er separatkloakeret, hvilket betyder, at regnvand og spildevand løber i hver sin ledning. Vi kan dog se, at kvarterets pumpestation, som egentlig kun skal modtage spildevand, modtager mere vand end den burde. Dette vand bruger vi en masse energi på at pumpe til renseanlægget. Derfor går vi nu i gang med at undersøge, hvor vandet kommer fra. Hvis det f.eks. er regnvand, vil vi gerne have det koblet i regnvandssystemet, så det kan ledes ud i naturen i stedet for at blive transporteret på rensningsanlægget.

Der vil i den kommende tid blive sat måleudstyr op forskellige steder i den offentlige del af kloaksystemet i Grønlandskvarteret. Dette måleudstyr skal hjælpe os med at finde ud af, hvor vandet kommer fra og forhåbentlig føre os helt frem til ”kilden”.

Borgerne i området vil i første omgang ikke mærke meget til arbejdet med at undersøge, hvor det uvedkommende vand i kloaksystemet kommer fra. Borgerne kan dog støde på nogle medarbejdere, som løfter brønddæksler og opsætter måleudstyr. Derudover vil der ikke være meget at se, og arbejdet medfører ikke opgravninger på nuværende tidspunkt. 

Det er endnu uvist, om undersøgelserne af det uvedkommende vand vil medføre yderligere arbejde på et senere tidspunkt, ligesom vi heller ikke kan sige, hvad dette arbejde i så fald vil bestå af. 

Fakta om uvedkommende vand: 

Der behandles en forholdsvis stor mængde uvedkommende vand på de offentlige renseanlæg. Uvedkommende vand er vand, som ikke hører hjemme i afløbssystemet, fx. indsivende grundvand. 

Det uvedkommende vand kan blandt andet komme ind i afløbssystemet på følgende måder: 

  • Indsivning af grundvand. Hvis grundvandet står højere end afløbsledningerne, kan der sive grundvand ind gennem utætheder i afløbsystemet. 
  • Indsivning af regnvand. I forbindelse med og umiddelbart efter kraftig nedbør kan regnvandet sive direkte ind i afløbssystemet på vej gennem jorden. 
  • Overlækning. I separatkloakerede områder kan vandet i visse tilfælde finde vej fra regnvandsledningen og ind i spildevandsledningen. 
  • Drænafstrømning. Der kan komme vand fra drænsystemer (omfangsdræn og lignende), som er tilsluttet afløbssystemet. Det kan også komme fra markdræn, som normalt ikke må være tilsluttet afløbssystemet. 
  • Fejlkoblinger. I separatkloakerede områder kan der komme vand fra fejltilslutninger til spildevandssystemet, det vil sige afledning af regnvand til spildevandsledningen eller omvendt. 
Del artikel

Relaterede nyheder