Gå til indhold

Ny spildevandsplan er vedtaget

Klimatilpasning og overløb

4. september 2020

Den nye spildevandsplan er nu godkendt. Planen skal lette presset på kloakkerne og forbedre vandmiljøet i Fredericia.

Arbejdet med den nye spildevandsplan har været omfattende, da den tidligere spildevandsplan er fra 2013, og siden da er der sket udvikling i bebyggelsen i kommunen. På klimaområdet er det også en ny virkelighed med større og mere intense regnskyl, og samlet skal der tænkes i nye løsninger.

I den nye spildevandsplan er der derfor udarbejdet en ny og tidssvarende plan for udformning og oprensning af regnvandsbassiner, så de kan håndtere større mængder vand fra regnskyl. Det skal hjælpe vandet væk fra jordoverfladen, så der ikke forekommer så mange oversvømmelser.

Der er endvidere vedtaget en ny 10-års plan for kloakrenoveringer i bl.a. Nørrebrogadekvarteret og Prangervejskvarteret. Saneringen af Nørrebrogadekvarteret vil bidrage til bedre vandkvalitet i både Ullerup Bæk og Lillebælt. Når områderne saneres, etableres der samtidigt en ekstra ledning, så regnvandet kan transporteres i en separat ledning. Det giver mindre pres på kloakkerne, og der sker derfor mindre overløb af spildevand, når det regner voldsomt.

Den nye spildevandsplan er digital - det gør den både nemmere at bruge og også nemmere at opdatere. Spildevandsplanen er netop endeligt vedtaget.

Find den nye spildevandsplan her.

Del artikel

Relaterede nyheder