Gå til indhold

Målrettet indsats for at reducere overløbsmængden

Øvrige nyheder

16. juni 2021

Fredericia Spildevand og Energi A/S arbejder målrettet med at reducere overløbsmængden af regn og spildevand til vandløb, søer og Lillebælt. I en ny film kan du høre mere om overløb, og hvorfor de overhovedet sker.

Overløb fra kloaksystemet skal ske så sjældent som muligt og gøre så lidt skade som muligt. Det er målet for Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Overløb sker ved kraftige regnskyl, hvor store mængder vand falder på kort tid, eller ved regnskyl, som er ”normale” i intensitet, men falder over lang tid. I begge tilfælde kommer der så meget vand, at kloaksystemet ikke kan følge med.

Det meste af overløbet er regnvand, men der er lidt spildevand i, og det arbejder vi på at minimere. Derfor har vi i de senere år igangsat en række projekter, som bidrager til målsætningen om at reducere mængden af overløb i Fredericia Kommune.

Ny film om overløb

I en ny film forklarer Fredericia Spildevand og Energi A/S hele historien bag overløb: hvorfor er overløbsbygværkerne anlagt, hvordan fungerer de, og hvordan kan vi fremadrettet reducere overløbsmængden?

Der har gennem de seneste år været større fokus på overløb, så vi synes, det er vores pligt at informere, så alle kan tage stilling på et oplyst grundlag. I filmen lægger vi fakta frem og fortæller om arbejdet med at begrænse overløb.

I brug ved kraftige regnskyl

Overløb er en slags sikkerhedsventil i de kloakrør, der både har regnvand og spildevand. Når det regner meget kraftigt, kommer der mere vand i kloakken, end der er plads til. Overløbsbygværker sikrer, at en mindre del af dette vand løber over til vandområder som vandløb, søer og Lillebælt (kaldet recipienter) under kontrollerede former. Alternativet kan være, at vandet presser sig op gennem kloakdæksler eller oversvømmer kældre i lavtliggende områder.

Det vand, som løber over og videre ud i et vandløb, er regnvand blandet med lidt spildevand. Fast materiale i spildevandet bliver samlet op i en rist, så der hverken flyder toiletpapir eller menneskelige efterladenskaber rundt efter et overløb. Der kan dog være enkelte undtagelser, hvor ristene er stoppet til, og derfor sørger vi for at efterse ristene så ofte som muligt.

Et ekstra rør til regnvand

Fredericia Spildevand og Energi A/S er i gang med at semiseparere kloaksystemet i mange områder. Ved semiseparering anlægger vi en ny regnvandsledning og genbruger den eksisterende kloakledning, så regnvand og spildevand adskilles. Spildevandet ledes til rensningsanlægget, mens regnvandet blandt andet ledes til vandløb og søer.

Jo flere steder vi semiseparerer, jo færre overløb vil der være. Arbejdet vil tage adskillige år og koste mange millioner kroner. I mellemtiden arbejder Fredericia Spildevand og Energi A/S løbende på at styre spildevandet, så overløb sker så sjældent som muligt.

Overløb i Fredericia Spildevand og Energi A/S
Fredericia Spildevand og Energi A/S har 37 overløbsbygværker.

I 2020 skete der overløb ved regnskyl 702 gange. 195.037 kubikmeter regn- og spildevand løb ud i et vandløb. 

Klik her, for at se vores overløbsfilm

Del artikel

Relaterede nyheder