Gå til indhold

FRSE har fokus på miljøfremmede stoffer

Øvrige nyheder

22. marts 2021

I samfundet er der efterhånden hundrede tusindvis af kemiske stoffer i produkter som makeup, tøj, legetøj og elektronik. Fredericia Spildevand og Energi A/S har derfor sat fokus på de miljøfremmede stoffer i spildevandet og det rensede udløbsvand, som vi sender til Lillebælt.

Udfordringen med miljøfremmede stoffer har medført et øget fokus på indholdet af miljøfremmede stoffer, som ender i bl.a. søer, vandløb og have. Hos Fredericia Spildevand og Energi A/S og andre offentlige spildevandsanlæg i Danmark renser vi vandet for at nedsætte indholdet af fosfor og nitrat, så vi ikke får iltsvind i vores recipienter som vandløb, søer og have. Vi renser dog ikke vandet for samtlige kemiske stoffer. Samtidig findes der ikke en universel målemetode, som kan måle på indholdet af alle kemiske stoffer i det vand, som vi udleder til recipienterne. Derfor er der regler for, hvad man som borger og virksomhed må hælde i kloakken.

I Fredericia Kommune findes et stort opland af produktions-, industri- og raffinaderivirksomheder. Der er risiko for, at disse virksomheder udleder spildevand, som indeholder rester fra virksomhedsprocesser og overfladevand fra arealer, der er belastet med forurening. Spildevandet kan derfor indeholde mange forskellige miljøfremmede stoffer ud over organisk stof og næringsstoffer. Selvom Fredericia Spildevand og Energi A/S lever op til kravene om at rense spildevandet for fosfor, kvælstof og COD, ønsker vi derfor øget viden om, hvad der kan være tilbage af kemiske stoffer i det rensede spildevand, som ender i Lillebælt.

Fredericia Spildevand og Energi A/S’ bestyrelse har stort fokus på den potentielle udfordring med miljøfremmede stoffer og arbejder tæt sammen med Fredericia Kommunes Miljøafdeling på dette område. I 2018 tog vi desuden initiativ til at løfte spørgsmålet i brancheforeningen DANVA og har siden arbejdet sammen med bl.a. Biofoss i København og Vandcenter Syd i Odense for at sætte fokus på udfordringen med miljøfremmede stoffer. I disse samarbejder har vi bl.a. fokus på at skabe bedre målinger af miljøfremmede reststoffer i det rensede spildevand, som vi udleder til Lillebælt. Derudover deltager vi også i samarbejde med andre parter, som også har til mål at kortlægge og finde rensemetoder for miljøfremmede stoffer.

Du kan læse mere i Fredericia Dagblads artikel, hvori byrådet sender en appel til Miljøminister Lea Wermelin om at sikre flere målinger af miljøfarlige stoffer i de danske farvande. Artiklen er gratis og kan læses her

Del artikel

Relaterede nyheder