Gå til indhold

Coronaopsporing i spildevandet

Renseanlæg

1. juli 2021

I dag skyder FRSE indsatsen omkring opsporing af coronasmitte via spildevandet i gang. 20 renseanlæg i Danmark deltager i testen.
SSI (Statens Serum Institut) går i gang med at teste mulighederne for at spore covid-19 bl.a. i koncentreret spildevand med høj grad af virksomhedsbelastning. Fredericia er udvalgt til at deltage i testen pga. den store industribelastning i vores spildevand. FRSE har et af de største renseanlæg i landet, netop pga. kommunens store industrivirksomheder.
Covid-19 kan spores i spildevandet allerede inden borgerne får symptomer. Metoden kan derfor bruges til at forudse et smitteudbrud på et tidligere tidspunkt.
Konkret medvirker FRSE ved at der indsamles spildevandsprøver hver dag i juli måned ved renseanlæggets indløb.
Der måles ikke andre steder i Fredericia, men kun ved indløbet på centralrenseanlægget, hvor alt spildevandet er blandet sammen.
Prøverne kan i denne omgang derfor ikke sige noget om status på smitte i delområder af Fredericia.
Medarbejdere i Fredericia Spildevand og Energi udtager prøverne hver dag i juli måned og sørger for, at de behandles korrekt, så data kan indleveres til SSI.
Det er SSI, der afholder de omkostninger Fredericia Spildevand og Energi A/S har i den forbindelse.
I efteråret skal der arbejdes videre med muligheden for, at der etableres en permanent og mere detaljeret overvågning af covid-19, hvor man også kan se evt. smittetryk i delområder af kommunen.
Direktør Søren Hjortsø udtaler:
På denne måde er borgerne i Fredericia Kommune med til at udvikle fremtidens corona-overvågning.
Det er vigtigt at pointere at spildevandsprøverne ikke afløser behovet for at vi testes. Man skal altså stadig lade sig teste i nødvendigt omfang.

Du kan læse mere om projektet og se smitteudviklingen i dit lokalområde på www.covid19.ssi.dk.

Del artikel

Relaterede nyheder