Gå til indhold

Når vandene mødes

I dette projekt samarbejder vi med Arkitektskolen i Aarhus om at kortlægge områder, hvor vandet naturligt kan ledes hen ved store regnskyl.

Formål

Klimatilpasningsprojektet har fokus på udfordringer med oversvømmelser i byerne. Projektet tager afsæt i to case-byer, Fredericia og Odense, som har oversvømmelse inde på livet i dag. På baggrund af projektet, skal der udvikles metoder til at lave et stedsspecifikt atlas, Vandets By Atlas, der kan bidrage som et konkret værktøj i planlægningen fremover.

Partnere

Arkitektskolen Aarhus (projektleder), Vandcenter Syd, Odense Kommune og Fredericia Kommune.

Periode

Projektet gennemføres i 2020.