Gå til indhold

Strategi 2023-2030

Forord

I 2023 vedtog vi en strategi, som udstikker en struktureret retning for vores arbejde med bl.a. forsyningssikkerhed, medarbejdertrivsel og bæredygtighed frem mod 2030.

FRSE’s nye strategi er udviklet i samarbejde med vores medarbejdere, bestyrelse og Fredericia Kommune. På den måde sikrer vi involvering af essentielle interessenter, ligesom vi også har skabt en inddragende platform, hvor medarbejderne har haft mulighed for at deltage i tilblivelsen af strategien. Vi håber, at dette vil medføre øget ejerskab blandt de medarbejdere, som skal vække strategien til live i deres daglige arbejde,

Vi har i mange år arbejdet med at transportere og rense regn- og spildevand i Fredericia Kommune. Det gør vi først og fremmest med forsyningssikkerhed og økonomisk ansvarlighed for øje.

Men vi har fokus på meget mere end det.

Spildevandsbranchen befinder sig nemlig i en definerende tid, hvor særligt klimaforandringerne med øgede vandmængder til følge er med til at sætte dagsordenen. Vi kan ikke bare gøre, som vi plejer, så hvad skal vi gøre i stedet?

Hos FRSE vil vi bidrage til at løse klimaudfordringerne via fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og klimatilpasning. Vi har i en årrække arbejdet med at håndtere og udvinde ressourcer af det spildevand, som vi modtager. Dette arbejde fortsætter i de kommende år, hvor vi med fokus på nye forretningsmuligheder vil samarbejde med Fredericia Kommune, virksomheder og vidensinstitutioner for at øge den grønne omstilling.

I strategien for 2023-2030 kan du læse mere om, hvem vi er, hvorfor vi er her, og de mål, som vi arbejder for. Du kan blive klogere på den overordnede ramme for vores arbejde, men også hvordan vi vil løse vores opgaver via 10 konkrete indsatsområder.

God fornøjelse med læsningen.

Bestyrelsesformand Turan Savas og direktør Peter Daugbjerg Jensen

Mission NY (1)
18546 022
18546 043

Fredericia Kommunes ejerstrategi for Fredericia Spildevand og Energi A/S


Fredericia Kommunes ejerstrategi sætter rammer og forventninger for samarbejdet mellem kommunen og FRSE.

Formålet med ejerstrategien er at sikre Fredericia Kommunes ejerinteresser i Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Det er således Fredericia Spildevand og Energi A/S’ bestyrelse, der sikrer, at selskabet agerer i overensstemmelse med retningslinjerne i ejerstrategien.  Konkret betyder det, at opgaven med at udmønte strategien faciliteres af selskabets ledelse, mens ledelse og medarbejdere i fællesskab arbejder aktivt med at nå de udpegede mål.

Hvis du vil læse ejerstrategien, kan du trykke her.

Vandets Vej NY
Vision NY (1)
Målsætninger Med Overskrift Hjemmeside
18546 142
18546 153
Nøgletal Strategi
18546 029
18546 060
Hvem Er Vi NY (1)