Gå til indhold

Om Fredericia Spildevand og Energi A/S

Fredericia Spildevand og Energi A/S driver Danmarks næststørste renseanlæg. Anlægget er samtidig Danmarks største offentlige industrirenseanlæg.

Vi er cirka 40 medarbejdere, som døgnet rundt sørger for transport og rensning af spildevand fra husholdninger og industrier i Fredericia Kommune.

På vores renseanlæg producerer vi desuden både energi, varme og teknisk vand.

Fredericia Spildevand og Energi A/S er ejet af Fredericia Kommune og har en bestyrelse med politikere fra byrådet i Fredericia, medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter.

Transport af spildevand

Ud over Fredericia Centralrenseanlæg servicerer og vedligeholder Fredericia Spildevand og Energi et 1.000 km langt ledningsnet med i alt 60 overløbsbygværker, 50 sparebassiner, 65 regnvandsbassiner og 130 pumpestationer fordelt over hele Fredericia Kommune.
Pumpestationerne pumper spildevandet fra alle hjørner af kloakoplandet frem til renseanlægget.
De fleste mindre pumpestationer er gemt væk under jorden, mens enkelte er mere markante i bybilledet.