Gå til indhold

Lån en toiletvogn

Fredericia Spildevand og Energi A/S har to toiletvogne, som vi tilbyder at låne ud med informationsmateriale vedr. virksomheden.

Vognene udlånes til idrætsforeninger, klubber mv. i Fredericia Kommune til brug ved større arrangementer

Lånebetingelser

Praktiske betingelser ved lån af toiletvognene: 

Vi leverer og afhenter toiletvognene på den adresse, som er aftalt på forhånd.

Vognene indeholder toiletter og håndvask i separate dame- og herreafdelinger.

Vi tilslutter afløb fra toiletvognene med 110 pvc kloakrør. Dette kræver dog, at låneren kommer med en henvisning til nærmeste brønd. 

Vi tilslutter vand til toiletvognene. Dette sker også efter lånerens henvisning til en vandhane, som kan være til rådighed i låneperioden.

Info om adresse, brønd og vandhane skal sendes til Jesper Due senest en uge før opstillingsdatoen. 

OBS: tilslutning til strøm står låneren selv for. Låneren skal i øvrigt selv sørge for køb af toiletpapir, sæbe og papirhåndklæder.

Hvis der opstår tekniske problemer i låneperioden, kan vi kontaktes inden for almindelig åbningstid for afhjælpning af problemet. 

Rengøring af toiletvognene:

Toiletvognene skal rengøres af låneren. Misligholdelse af dette krav medfører tilkøb af rengøring på lånerens regning.

Hvis du ønsker at booke toiletvognene, kan du rette henvendelse til Jesper Due (se kontaktinfo i højre side).