Gå til indhold

Eksterne biomasser

Efter aftale kan vi modtage eksterne biomasser til vores rådnetårne. Vi kan ikke betale for biomasserne.

Retningslinier for modtagelse af eksterne biomasser

Vi har mulighed for efter aftale at modtage eksterne biomasser til vores gasanlæg. Vi kan ikke betale for biomasserne.

Vores anlæg er godkendt til animalske biomasser i Kategori 2. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Biomasserne leveres til vores modtagestation. Alle leverancer skal dokumenteres med et handels- eller leverancedokument.

Ved ønske om aftale om fast levering af biomasser, skal Annemarie Gotfredsen kontaktes.

Når der er indgået aftale, kan Michael Händel eller Allan Jensen kontaktes vedr. det praktiske.