Gå til indhold

Forbrugervalg 2021

Praktisk omkring forbrugervalget

FRSE har i november 2021 afholdt valg til bestyrelsen blandt forbrugerne.

Nyt forbrugervalgt medlem er Carl Johan Sørensen. Suppleant er Benny Ivan Jensen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 4-årig periode. Den nye bestyrelse indtræder ved en ekstraordinær generalforsamling i januar 2022.

Vores valgregulativ kan læses her.

Valget afholdes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber

Den endelige valgrapport kan ses her.