Gå til indhold

Vi laver byggemodninger på Vejlevej

Gravearbejde

21. april 2021

I uge 17 2021 gik vi i gang med at lave byggemodninger langs Vejlevej. Det vil sige, at vi forbereder kloaker og fører stikledninger frem til erhvervsgrundene i området.

For at mindske arbejdsperioden anlægges der en fjernvarmeledning, mens vi etablerer kloakken under Vejlevej. Ved byggemodningen vil matrikelejeren desuden etablere en ny indkørsel til erhvervsgrunden.

Gevinster ved projektet

I vores strategi har Fredericia Spildevand og Energi A/S fokus på forsyningssikkerhed og samarbejde med lokale aktører. Disse to fokuspunkter er baggrunden for, at vi gennemfører projektet, som kort fortalt har disse gevinster:

  • Opkobling af borgere og virksomheder på kloaknettet, så Fredericia Kommune fortsat kan udvikle sig.
  • Driftsstabilitet, så både borgere og virksomheder kan aflede regn- og spildevand, når behovet opstår.

Vi tager selvfølgelig hensyn

Vi tager naturligvis hensyn til både trafikanter, beboere, erhvervsdrivende og andre, der færdes i området omkring Vejlevej. Vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen i kvarteret. Vores arbejde medfører gener som støv, støj og rystelser, men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt. Det gælder også i forhold til trafikale ændringer som eksempelvis omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold i området. Vi sikrer, at udryknings- og renovationskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder.

Vi opfordrer alle trafikanter til løbende at holde øje med skiltene i området samt at holde sig opdateret via vores hjemmeside eller Facebook.

Del artikel

Relaterede nyheder