Gå til indhold

Vi forbereder erhvervsudstykninger i Baronessens Kvarter

Gravearbejde

3. maj 2021

Vi påbegynder et nyt kloakarbejde i Baronessens Kvarter i april 2021 og fortsætter frem til oktober 2021. Undervejs anlægger vi mere end 800 meter kloakledning med en diameter på 140 cm. og et regnvandsbassin med plads til 27.000 m3 regnvand.

Vi etablerer bassinet ved Gl. Ribevej, mens vi anlægger kloakledningen langs Vejle Landevej op til rundkørslen ved Skærbækvej. Herfra arbejder vi os væk fra rundkørslen langs Skærbækvej. Undervejs krydser vi Skærbækvej, så vi kan sikre, at det nye erhvervsområde i Baronessens Kvarter kan komme af med deres regnvand.

Det vil være muligt at passere Vejle Landevej i hele anlægsperioden, men der kan forekomme en øget mængde af arbejdskørsel i området.

Gevinster ved projektet

I vores strategi har Fredericia Spildevand og Energi A/S fokus på forsyningssikkerhed og samarbejde med lokale aktører. Disse to fokuspunkter er baggrunden for, at vi gennemfører projektet, som kort fortalt har disse gevinster:

  • Opkobling af borgere og virksomheder på kloaknettet, så Fredericia Kommune fortsat kan udvikle sig.
  • Driftsstabilitet, så både borgere og virksomheder kan aflede regn- og spildevand, når behovet opstår.

Vi tager selvfølgelig hensyn

Vi tager naturligvis hensyn til både beboere, trafikanter og andre, der færdes i området omkring Baronessens Kvarter. Vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen i kvarteret. Vores arbejde medfører gener som støv, støj og rystelser, men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt. Det gælder også i forhold til trafikale ændringer som eksempelvis omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold i kvarteret. Vi sikrer, at udryknings- og renovationskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder.

Vi opfordrer alle trafikanter til løbende at holde øje med skiltene i området samt at holde sig opdateret via vores hjemmeside eller Facebook.

Hvis du vil holde dig opdateret om projektet i Baronessens Kvarter, kan du med fordel følge os på Facebook.

 

Del artikel

Relaterede nyheder