Gå til indhold

Vi etablerer en bassinledning og en vandbremse i Højrup

Gravearbejde

2. marts 2021

I denne uge er vi gået i gang med et lille projekt i Højrup, hvor vi etablerer 12,5 meter bassinledning med en diameter på 80 cm. Vi monterer desuden en ny vandbremse. Derfor spærres Højrupvej i cirka 2 uger, og der vil være omkørsel via skiltning på stedet.

Klimaforandringerne medfører øgede vandmængder, som falder i intensive og langvarige regnskyl og måske endda som skybrud. Dette sætter kloaksystemet under pres.

I Højrup er det derfor flere gange sket, at kloakdæksler er blevet trykket af, fordi store regnmængder, som falder på kort tid, presser kloaksystemet. Højrup er nemlig et lille knudepunkt, hvor vandmængder fra de omkringliggende byer transporteres gennem byen og videre til rensningsanlægget på Røde Banke. 

Ved at anlægge en vandbremse sikrer vi, at der kun ledes en vis mængde vand videre i kloaksystemet. Vandbremsen holder nemlig vandet tilbage, som vi i stedet opmagasinerer i et rørbassin, indtil der igen er kapacitet i kloaksystemet.  Den ny vandbremse og rørbassin gør det således muligt at regulere regnvandsmængderne, som ellers kunne medføre oversvømmelser i Højrup og omegn.  

Med projektet er kloaksystemet i Højrup tilpasset klimaforandringerne.

Afspærringsplan Højrup
Del artikel

Relaterede nyheder