Gå til indhold

Vi anlægger en ny regnvandsledning i Riddergade

Gravearbejde

15. november 2022

Fredericia Spildevand og Energi A/S går nu i gang med klimatilpasning af kloaksystemet i Riddergade. Vi kan desværre ikke sige noget om, hvor lang tid arbejdet vil tage, da vi ikke på forhånd har kunnet undersøge rørene via tv-optagelser på grund af rørenes dimensioner. Derfor vil en del af projektet bestå af at lave undersøgelser i takt med, at vi graver.

I forbindelse med arbejdet vil der være parkering og standsning forbudt på Riddergade. Vi vil forsøge at holde en vognbane åben for biltrafik, så vi kan sikre, at beboere på Riddergade har adgang til deres baggårde i arbejdsperioden. Gående trafik vil i udgangspunktet kunne passere arbejdsstedet.

På trods af vores gode intentioner, kan det ikke udelukkes, at vi bliver nødt til at spærre Riddergade for biltrafik i kortere eller længere tid i forbindelse med arbejdet. Vi kan desværre ikke sige noget om hvornår, fordi det vil afhænge af, hvad vi finder frem til ved de undersøgelser, som vi udfører i forbindelse med projektet.

Formålet med projektet er at anlægge en regnvandsledning ved siden af den eksisterende kloakledning, så regnvandet adskilles fra fællessystemet. Det vil medføre mere plads i begge kloaksystemer, som derfor vil være mere modstandsdygtigt for oversvømmelser. Det er naturligvis en fordel for beboere og erhvervsdrivende i området, men også for lokalmiljøet.

Vi vil gerne høre fra beboere i Riddergade

Vi vil gerne koble så meget regnvand som muligt på den ny regnvandsledning. Derfor vil vi gerne høre fra beboere i Riddergade, som har adskilt regn- og spildevand på deres grund. Hvis det er muligt, vil vi nemlig også koble boligejernes regnvandsledning på den ny regnvandsledning.

Arbejdet i Riddergade kan medføre gener som støj, støv og vibrationer. Vi forsøger selvfølgelig at mindske generne mindst muligt, men kan ikke undgå at forstyrre hverdagen i kvarteret.

Vi arbejder som hovedregel på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 18.00.

 

Del artikel

Relaterede nyheder