Gå til indhold

Udvidelse af rørbassin ved Rudolf Steiner Allé

Fredericia Spildevand og Energi A/S har indgået aftale med Per Aarsleff A/S om at igangsætte et anlægsarbejde med udvidelse af et rørbassin ved Rudolf Steiner Allé.

Gravearbejde

29. maj 2020

Fredericia Spildevand og Energi A/S har indgået aftale med Per Aarsleff A/S om at igangsætte et anlægsarbejde med udvidelse af et rørbassin ved Rudolf Steiner Allé. Bassinet skal udvides, så det også i fremtiden, vil kunne håndtere vandmængderne fra både nye og gamle huse i området.

Anlægsarbejdet igangsættes i slutningen af maj og forventes afsluttet i uge 28, men vi kan desværre ikke være sikre på sluttidspunktet, da det let kan påvirkes af både vejr, vind og andre udefrakommende påvirkninger.

Arbejderne starter ved Fredericia Spildevand og Energi A/S’ brønd, som er placeret tæt ved adgangsvejen til området omkring Rudolf Steiner Allé. Herefter vil arbejdet forsætte langs den eksisterende ledning lige under 40 meter ind på Fredericia Spildevand og Energi A/S’ matrikel. Afslutningsvis sættes der en brønd på anlægget for lettere at kunne vedligeholde det i fremtiden.

Når alle de underjordiske arbejder er færdige, laver vi en lille adgangsvej til de brønde, som vi skal bruge til at vedligeholde anlægget.

Påvirkning i området

I perioden vil der være behov for at fragte materiale til og fra arbejdspladsen, men Per Aarsleff A/S vil forsøge at påvirke trafikken i området så lidt som muligt. Ligeledes kan entreprenøren komme til at støve og støje i arbejdstiden. Normalt vil der blive arbejdet på pladsen fra 7:00 til 16:00 i hverdagene, men for at overholde tidsplanen kan det være nødvendigt periodevis at arbejde helt frem til kl. 18:00 eller undtagelsesvis i weekender. Selvfølgelig bestræber entreprenøren sig altid på at begrænse generne mest muligt samt at holde veje fri så meget som muligt.

Partnerskab med Per Aarsleff A/S

Siden 2011 har Fredericia Spildevand og Per Aarsleff A/S, indgået i et partnerskab, hvor målet er at klimatilpasse kloaksystemet i Fredericia Kommune. Partnering-samarbejdet er nyskabende, og i fællesskab er der skabt en kultur med stærk holdånd og tæt dialog mellem parterne, for at sikre de optimale løsninger til de enkelte opgaver.

Partnerskabet arbejder på tværs af faggrupper og interessenter for at opnå målene i Fredericia Spildevand og Energi A/S’ strategi der bl.a. omhandler Miljø, Effektivitet, Forsyningssikkerhed og Lokalsamfund.

Partnerskabet har taget to af FN’s verdensmål for global bæredygtighed til sig, og det har valgt at arbejde med de mål, der fokuserer på sanitet og forurening af vandmiljøet.

Del artikel

Relaterede nyheder